Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. december 25.

2009. december 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. december 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) értéke nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,7 milliárd euróval 159,4 milliárd euróra csökkent.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. december 23. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 3,3 milliárd CHF
2009. december 23. 14 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap - 2,7 milliárd CHF
2009. december 23. 6 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 7,6 milliárd USD -
2009. december 23. 15 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 5,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 301 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval 807,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) 21,1 milliárd euróval 125,7 milliárd euróra emelkedtek.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22 milliárd euróval csökkent, 564,5 milliárd euróra. 2009. december 23-án, szerdán lejárt egy 52,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 58,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (megközelítőleg mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 164,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti 136,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) a 2009. december 25-ével végződő héten 0,8 milliárd euróval 28,5 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 48,2 milliárd euróval 204,6 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Az eurorendszer 2009. december 18-i (december 22-én közzétett) összevont, heti pénzügyi kimutatásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a követelések a Nemzetközi Valutaalaptól ( IMF) (eszközoldal, 2.1 tétel) soron 62 257 millió euro helyett 61 634 millió eurónak, az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek (forrásoldal, 6. tétel) alatt pedig 47 391 millió euro helyett 46 768 millió eurónak kellett volna szerepelnie.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 147 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 191 909 438
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 61 354 −279
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 554 717
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 708 −1 551
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 696 −37
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 696 −37
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 728 584 5 649
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 59 221 5 647
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 669 296 8
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 40 −6
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 27 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 25 765 1 012
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 329 546 325
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 28 504 826
7.2 Egyéb értékpapírok 301 042 −501
8 Euróban denominált államadósság 36 188 5
9 Egyéb eszközök 254 921 4 894
Eszközök összesen 1 852 463 10 734
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 807 191 9 689
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 368 683 −20 628
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 204 594 −48 231
2.2 Betéti rendelkezésre állás 164 088 27 611
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 330 38
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 133 760 20 464
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 125 693 21 122
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 067 −658
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 459 −310
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 703 393
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 567 223
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 567 223
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 647 866
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 964 1
Források összesen 1 852 463 10 734
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok