Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. detsember 2009

29. detsember 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. detsembril 2009 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,7 miljardi euro võrra 159,4 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. detsember 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 3,3 miljardit Šveitsi franki
23. detsember 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 14 päeva - 2,7 miljardit Šveitsi franki
23. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 7,6 miljardit USA dollarit -
23. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 15 päeva - 5,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 301 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,7 miljardi euro võrra 807,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 21,1 miljardi euro võrra 125,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22 miljardi euro võrra 564,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. detsembril 2009 möödus 52,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 58,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 164,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 136,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

25. detsembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,8 miljardi euro võrra 28,5 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 48,2 miljardi euro võrra 204,6 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 18. detsember 2009 (avaldatud 22. detsembril 2009) märgitakse ühtlasi, et kirje „Nõuded RVFile” (varade kirje 2.1) jääk oleks pidanud olema 61 634 miljonit eurot 62 257 miljoni euro asemel ning kirje „Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees” (kohustuste kirje 6) jääk oleks pidanud olema 46 768 miljonit eurot 47 391 miljoni euro asemel.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 147 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 191 909 438
2.1 Nõuded RVFle 61 354 −279
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 554 717
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 31 708 −1 551
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 696 −37
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 696 −37
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 728 584 5 649
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 59 221 5 647
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 669 296 8
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 40 −6
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 27 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 765 1 012
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 329 546 325
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 28 504 826
7.2 Muud väärtpaberid 301 042 −501
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 188 5
9 Muud varad 254 921 4 894
Varad kokku 1 852 463 10 734
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 807 191 9 689
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 368 683 −20 628
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 594 −48 231
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 164 088 27 611
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 330 38
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 133 760 20 464
5.1 Valitsussektor 125 693 21 122
5.2 Muud kohustused 8 067 −658
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 459 −310
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 703 393
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 567 223
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 567 223
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 166 647 866
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 964 1
Kohustused kokku 1 852 463 10 734
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid