Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.12.2009

29.12.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.12.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,7 miljardilla eurolla 159,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.12.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 3,3 miljardia Sveitsin frangia
23.12.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (14 päivää) - 2,7 miljardia Sveitsin frangia
23.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 7,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
23.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (15 päivää) - 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 301 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,7 miljardilla eurolla 807,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 21,1 miljardilla eurolla 125,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22 miljardilla eurolla 564,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.12.2009 erääntyi 52,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 58,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 164,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 136,5 miljardia euroa).

Perjantaina 25.12.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 28,5 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 48,2 miljardilla eurolla 204,6 miljardiin euroon.

Muutoksia

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 18.12.2009 (julkaistu 22.12.2009) saamisia IMF:ltä (vastaavien erä 2.1) olisi pitänyt olla 61 634 miljoonaa euroa eikä 62 257 miljoonaa euroa ja euromääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle (vastattavien erä 6) 46 768 miljoonaa euroa eikä 47 391 miljoonaa euroa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 147 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 191 909 438
2.1 Saamiset IMF:ltä 61 354 −279
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 554 717
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 708 −1 551
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 696 −37
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 696 −37
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 728 584 5 649
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 59 221 5 647
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 669 296 8
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 40 −6
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 27 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 765 1 012
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 329 546 325
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 28 504 826
7.2 Muut arvopaperit 301 042 −501
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 188 5
9 Muut saamiset 254 921 4 894
Vastaavaa yhteensä 1 852 463 10 734
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 807 191 9 689
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 368 683 −20 628
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 594 −48 231
2.2 Talletusmahdollisuus 164 088 27 611
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 330 38
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 133 760 20 464
5.1 Julkisyhteisöt 125 693 21 122
5.2 Muut 8 067 −658
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 459 −310
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 703 393
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 567 223
8.1 Talletukset ja muut velat 9 567 223
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 166 647 866
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 964 1
Vastattavaa yhteensä 1 852 463 10 734
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle