European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 august 2008

5 august 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 august 2008, scăderea de 26 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 166 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. Joi, 31 iulie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au scăzut cu 0,4 miliarde EUR, până la 111,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 4,8 miliarde EUR, până la 688,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 21,4 miliarde EUR, până la 59,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o scădere de 9,5 miliarde EUR, până la 465,9 miliarde EUR. Miercuri, 30 iulie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 175,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 166 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 31 iulie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR, nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 6,2 miliarde EUR, până la 214,7 miliarde EUR.

Diverse

În ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 25 iulie 2008 (publicată la 29 iulie 2008), trebuie notat faptul că creanţele în euro asupra rezidenţilor din afara zonei euro (poziţia 6 din pasive) ar fi trebuit să indice un sold de 77 912 milioane EUR, în loc de 77 986 de milioane EUR, iar creanţele în valută asupra rezidenţilor din afara zonei euro (poziţia 8 din pasive) ar fi trebuit să consemneze valoarea de 16 409 milioane EUR, în loc de 16 335 de milioane EUR.

Prin urmare, modificările săptămânale efective înregistrate la aceste poziţii constau într-o creştere de 956 de milioane EUR şi, respectiv, de 1 916 milioane EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 342 −26
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 858 1 322
2.1 Creanţe asupra FMI 9 276 48
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 582 1 274
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 54 698 −230
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 401 1 241
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 401 1 241
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 466 022 −9 497
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 165 999 −9 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 018 2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 5 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 35 232 277
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 111 658 −376
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 456 0
9 Alte active 377 895 952
Total active 1 444 562 −6 337
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 688 625 4 775
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 214 824 6 154
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 214 732 6 176
2.2 Facilitatea de depozit 87 13
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 −35
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 227 −27
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 66 414 −21 371
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 59 529 −21 440
5.2 Alte angajamente 6 885 69
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 868 956
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 093 −816
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 325 1 916
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 325 1 916
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 146 032 2 076
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 670 0
Total pasive 1 444 562 −6 337
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media