European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugpjūčio 1 d.

2008 m. rugpjūčio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugpjūčio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 26 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 166 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Ketvirtadienį, 2008 m. liepos 31 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 111,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 688,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,4 mlrd. eurų – iki 59,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,5 mlrd. eurų – iki 465,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. liepos 30 d., baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 166 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. liepos 31 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 214,7 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Reikėtų pažymėti, kad 2008 m. liepos 25 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2008 m. liepos 29 d.) įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais (6 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 77,912 mln. eurų, o ne 77,986 mln. eurų. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta (8 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 16,409 mln. eurų, o ne 16,335 mln. eurų.

Taigi faktiniai šių pozicijų pokyčiai, palyginti su praėjusia savaite, yra atitinkamai 956 mln. eurų padidėjimas ir 1,916 mln. eurų padidėjimas.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 342 −26
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 858 1 322
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 276 48
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 582 1 274
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 698 −230
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 401 1 241
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 401 1 241
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 466 022 −9 497
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 165 999 −9 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 018 2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 232 277
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 111 658 −376
8 Valdžios skola eurais 37 456 0
9 Kitas turtas 377 895 952
Visas turtas 1 444 562 −6 337
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 688 625 4 775
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 214 824 6 154
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 214 732 6 176
2.2 Indėlių galimybė 87 13
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 −35
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 227 −27
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 66 414 −21 371
5.1 Valdžiai 59 529 −21 440
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 885 69
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 868 956
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 093 −816
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 325 1 916
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 325 1 916
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 146 032 2 076
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 670 0
Visi įsipareigojimai 1 444 562 −6 337
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai