European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.8.2008

5.8.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.8.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 26 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 166 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 31.7.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 111,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 688,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 21,4 miljardilla eurolla 59,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,5 miljardilla eurolla 465,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.7.2008 erääntyi 175,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 166 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 31.7.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa eli sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,2 miljardilla eurolla 214,7 miljardiin euroon.

Muut seikat

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 25.7.2008 (julkaistu 29.7.2008) euromääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle (vastattavien erä 6) olisi pitänyt olla 77 912 miljoonaa euroa eikä 77 986 miljoonaa euroa ja valuuttamääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle (vastattavien erä 8) 16 409 miljoonaa euroa eikä 16 335 miljoonaa euroa.

”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle” kasvoivat siis todellisuudessa edellisestä viikosta 956 miljoonaa euroa ja ”valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle” 1 916 miljoonaa euroa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 342 −26
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 858 1 322
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 276 48
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 582 1 274
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 698 −230
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 401 1 241
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 401 1 241
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 466 022 −9 497
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 165 999 −9 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 018 2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 5 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 232 277
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 111 658 −376
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 456 0
9 Muut saamiset 377 895 952
Vastaavaa yhteensä 1 444 562 −6 337
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 688 625 4 775
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 214 824 6 154
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 214 732 6 176
2.2 Talletusmahdollisuus 87 13
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 −35
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 227 −27
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 66 414 −21 371
5.1 Julkisyhteisöt 59 529 −21 440
5.2 Muut 6 885 69
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 868 956
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 093 −816
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 325 1 916
8.1 Talletukset ja muut velat 18 325 1 916
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 146 032 2 076
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 670 0
Vastattavaa yhteensä 1 444 562 −6 337
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle