European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. augusztus 1.

2008. augusztus 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. augusztus 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 26 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 166 milliárd euróra. 2008. július 31-én, csütörtökön lejárt 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 25 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval csökkent, 111,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval, 688,6 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21,4 milliárd euróval csökkent, 59,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,5 milliárd euróval csökkent, 465,9 milliárd euróra. 2008. július 30-án, szerdán lejárt egy 175,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 166 milliárd euro értékben. 2008.  július 31-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki, amely nagyjából megegyezett az előző heti értékkel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,2 milliárd euróval nőtt, 214,7 milliárd euróra.

Egyéb kérdések

Az eurorendszernek a 2008. július 25-i állapotot tükröző (2008. július 29-én közzétett) heti pénzügyi kimutatásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni euróban denominált kötelezettségek soron (forrásoldal, 6. tétel) 77 912 millió eurót kellett volna kimutatni 77 986 millió euro helyett, míg az euroövezeten kívüli rezidensek devizakötelezettségeinél (forrásoldal, 8. tétel) 16 409 millió eurót kellett volna feltüntetni 16 335 millió euro helyett.

Így az említett egyenlegek az előző héthez viszonyítva 956 millió euróval, illetve 1916 millió euróval emelkedtek.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 342 −26
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 858 1 322
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 276 48
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 582 1 274
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 698 −230
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 401 1 241
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 401 1 241
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 466 022 −9 497
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 165 999 −9 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 018 2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 5 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 35 232 277
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 111 658 −376
8 Euróban denominált államadósság 37 456 0
9 Egyéb eszközök 377 895 952
Eszközök összesen 1 444 562 −6 337
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 688 625 4 775
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 214 824 6 154
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 214 732 6 176
2.2 Betéti rendelkezésre állás 87 13
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 −35
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 227 −27
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 66 414 −21 371
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 529 −21 440
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 885 69
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 868 956
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 093 −816
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 325 1 916
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 325 1 916
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 146 032 2 076
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 670 0
Források összesen 1 444 562 −6 337
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok