European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. august 2008

5. august 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. augustil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 26 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 166 miljardi euroni. Neljapäeval, 31. juulil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 111,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,8 miljardi euro võrra 688,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 21,4 miljardi euro võrra 59,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,5 miljardi euro võrra 465,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. juulil 2008 möödus 175,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 166 miljardit eurot. Neljapäeval, 31. juulil 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,2 miljardi euro võrra 214,7 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 25. juuli 2008 (avaldatud 29. juulil 2008) märgitakse ühtlasi, et kirje „ Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees” (kohustuste kirje 6) jääk oleks pidanud olema 77 912 miljonit eurot 77 986 miljoni euro asemel ning kirje „ Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees” (kohustuste kirje 8) jääk oleks pidanud olema 16 409 miljonit eurot 16 335 miljoni euro asemel.

Seega kasvas nende kirjete maht eelmisel nädalal vastavalt 956 miljoni ja 1916 miljoni euro võrra.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 342 −26
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 858 1 322
2.1 Nõuded RVFle 9 276 48
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 582 1 274
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 54 698 −230
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 401 1 241
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 401 1 241
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 466 022 −9 497
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 165 999 −9 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 018 2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 5 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 232 277
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 111 658 −376
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 456 0
9 Muud varad 377 895 952
Varad kokku 1 444 562 −6 337
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 688 625 4 775
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 214 824 6 154
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 214 732 6 176
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 87 13
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 −35
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 227 −27
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 66 414 −21 371
5.1 Valitsussektor 59 529 −21 440
5.2 Muud kohustused 6 885 69
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 868 956
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 093 −816
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 325 1 916
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 325 1 916
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 146 032 2 076
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 670 0
Kohustused kokku 1 444 562 −6 337
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid