European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. srpnu 2008

5. srpna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. srpna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 26 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 166 mld. EUR. Ve čtvrtek 31. července 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 25 mld. USD se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,4 mld. EUR na 111,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 688,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 21,4 mld. EUR na 59,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 9,5 mld. EUR na 465,9 mld. EUR. Ve středu 30. července 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 175,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 166 mld. EUR. Ve čtvrtek 31. července 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR. Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky beze změny téměř nevyužita, zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (tedy přibližně stejně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,2 mld. EUR na 214,7 mld. EUR.

Ostatní

Ohledně týdenní konsolidované rozvahy Eurosystému k 25. červenci 2008 (zveřejněné 29. července 2008) je třeba uvést, že závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny (položka 6 na straně pasiv) měly vykazovat zůstatek 77 912 mil. EUR namísto 77 986 mil. EUR a  závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny (položka 8 na straně pasiv) měly vykazovat 16 409 mil. EUR, a nikoli 16 335 mil. EUR.

Skutečný rozdíl na těchto pozicích ve srovnání s minulým týdnem tedy představuje zvýšení o 956 mil. EUR a 1 916 mil. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 342 −26
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 858 1 322
2.1 Pohledávky za MMF 9 276 48
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 582 1 274
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 698 −230
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 401 1 241
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 401 1 241
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 466 022 −9 497
5.1 Hlavní refinanční operace 165 999 −9 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 018 2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 5 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 232 277
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 111 658 −376
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 456 0
9 Ostatní aktiva 377 895 952
Aktiva celkem 1 444 562 −6 337
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 688 625 4 775
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 214 824 6 154
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 214 732 6 176
2.2 Vkladová facilita 87 13
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 −35
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 227 −27
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 66 414 −21 371
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 529 −21 440
5.2 Ostatní závazky 6 885 69
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 868 956
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 093 −816
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 325 1 916
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 325 1 916
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 146 032 2 076
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 670 0
Pasiva celkem 1 444 562 −6 337
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média