Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 aprilie 2008

15 aprilie 2008

Observaţii introductive

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem şi care a împiedicat-o pe aceasta să-şi prezinte bilanţul la datele de 7 martie, 14 martie, 21 martie, 28 martie şi 4 aprilie 2008 a făcut ca banca centrală respectivă să nu-şi poată prezenta bilanţul nici la data de 11 aprilie 2008. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la data de 29 februarie 2008.

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 aprilie 2008, scăderea de 38 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale care a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 9,5 miliarde EUR, până la valoarea de 153,5 miliarde EUR, atât pe seama unei operaţiuni de furnizare de lichidităţi în USD, care a fost decontată la 10 aprilie 2008 (operaţiune derulată de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA), cât şi pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au rămas practic nemodificate la valoarea de 109,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la nivelul de 662,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 1,2 miliarde EUR, până la 67,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 19,4 miliarde EUR, până la 424,3 miliarde EUR. Miercuri, 9 aprilie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 150 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 130 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 0,6 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 19,9 miliarde EUR, până la 174,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 697 −38
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 169 −508
2.1 Creanţe asupra FMI 8 764 68
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 405 −576
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 747 10 089
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 904 145
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 904 145
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 424 987 −19 579
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 131 649 −19 771
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 293 110 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 195 193
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 35 171 989
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 109 597 −15
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 614 0
9 Alte active 350 896 −656
Total active 1 361 782 −9 573
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 662 330 −231
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 175 545 −20 080
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 174 879 −19 867
2.2 Facilitatea de depozit 321 −270
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 345 57
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 213 4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 75 126 −1 218
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 67 613 −1 220
5.2 Alte angajamente 7 513 2
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 57 408 9 388
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 797 −419
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 495 516
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 495 516
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 139 074 2 466
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 415 1
Total pasive 1 361 782 −9 573
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media