Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. dubnu 2008

15. dubna 2008

Úvodní poznámka

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému, které jí neumožnily sestavit rozvahu k 7. březnu, 14. březnu, 21. březnu, 28. březnu a 4. dubnu 2008, jí neumožnily sestavit rozvahu ani k 11. dubnu 2008. Z uvedeného důvodu odráží konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 29. únoru 2008.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. dubna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 38 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, která byla vypořádána 10. dubna 2008 (operace prováděná Eurosystémem v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem), a klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 9,5 mld. EUR na 153,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) zůstal prakticky nezměněn na úrovni 109,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,2 mld. EUR na 662,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,2 mld. EUR na 67,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 19,4 mld. EUR na 424,3 mld. EUR. Ve středu 9. dubna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 150 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 130 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,6 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,9 mld. EUR na 174,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 697 −38
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 169 −508
2.1 Pohledávky za MMF 8 764 68
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 405 −576
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 747 10 089
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 904 145
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 904 145
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 424 987 −19 579
5.1 Hlavní refinanční operace 131 649 −19 771
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 293 110 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 195 193
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 171 989
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 109 597 −15
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 614 0
9 Ostatní aktiva 350 896 −656
Aktiva celkem 1 361 782 −9 573
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 662 330 −231
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 175 545 −20 080
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 174 879 −19 867
2.2 Vkladová facilita 321 −270
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 345 57
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 213 4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 75 126 −1 218
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 613 −1 220
5.2 Ostatní závazky 7 513 2
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 57 408 9 388
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 797 −419
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 495 516
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 495 516
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 139 074 2 466
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 415 1
Pasiva celkem 1 361 782 −9 573
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média