Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. aprill 2008

15. aprill 2008

Sissejuhatavad märkused

Ühes eurosüsteemi keskpangas valitsevad erandlikud asjaolud, mis ei võimaldanud tal koostada oma bilanssi seisuga 7. märts, 14. märts, 21. märts, 28. märts ja 4. aprill 2008, takistasid ka bilansi koostamist seisuga 11. aprill 2008. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne eurosüsteemi kõnealuse keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 29. veebruar 2008.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. aprillil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 38 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 9,5 miljardi euro võrra 153,5 miljardi euroni, tingituna kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites tehtud likviidsust suurendavast operatsioonist, mis teostati 10. aprillil 2008 (eurosüsteemi operatsioon, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe)).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht püsis peaaegu muutumatuna 109,6 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 662,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,2 miljardi euro võrra 67,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 19,4 miljardi euro võrra 424,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. aprillil 2008 möödus 150 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 130 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,9 miljardi euro võrra 174,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 697 −38
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 169 −508
2.1 Nõuded RVFle 8 764 68
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 405 −576
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 41 747 10 089
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 904 145
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 904 145
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 424 987 −19 579
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 131 649 −19 771
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 293 110 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 195 193
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 171 989
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 109 597 −15
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 614 0
9 Muud varad 350 896 −656
Varad kokku 1 361 782 −9 573
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 662 330 −231
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 175 545 −20 080
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 174 879 −19 867
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 321 −270
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 345 57
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 213 4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 75 126 −1 218
5.1 Valitsussektor 67 613 −1 220
5.2 Muud kohustused 7 513 2
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 57 408 9 388
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 797 −419
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 495 516
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 495 516
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 139 074 2 466
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 415 1
Kohustused kokku 1 361 782 −9 573
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid