Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. balandžio 11 d.

2008 m. balandžio 15 d.

Įvadinės pastabos

Viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės, dėl kurių šis bankas nepateikė savo 2008 m. kovo 7 d., 14 d., 21 d., 28 d. ir balandžio 4 d. balanso, nepasikeitė, dėl to jis nepateikė ir savo 2008 m. balandžio 11 d. balanso. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. vasario 29 d. finansinė ataskaita.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. balandžio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 38 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,5 mlrd. eurų – iki 153,5 mlrd. eurų dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais (tai Eurosistemos atlikta operacija pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikiną savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija), už kurią atsiskaityta 2008 m. balandžio 10 d., ir dėl operacijų su klientais ir su portfelio valdymu susijusių operacijų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir yra 109,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 662,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 67,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,4 mlrd. eurų – iki 424,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. balandžio 9 d., baigėsi 150 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 130 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,9 mlrd. eurų – iki 174,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 697 −38
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 169 −508
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 764 68
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 405 −576
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 747 10 089
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 904 145
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 904 145
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 424 987 −19 579
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 131 649 −19 771
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 293 110 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 195 193
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 171 989
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 109 597 −15
8 Valdžios skola eurais 38 614 0
9 Kitas turtas 350 896 −656
Visas turtas 1 361 782 −9 573
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 662 330 −231
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 175 545 −20 080
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 174 879 −19 867
2.2 Indėlių galimybė 321 −270
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 345 57
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 213 4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 75 126 −1 218
5.1 Valdžiai 67 613 −1 220
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 513 2
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 57 408 9 388
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 797 −419
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 495 516
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 495 516
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 139 074 2 466
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 415 1
Visi įsipareigojimai 1 361 782 −9 573
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai