Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.4.2008

15.4.2008

Aluksi

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa on estänyt sitä tuottamasta tasetta 11.4.2008. Tilanteen vuoksi samainen keskuspankki ei kyennyt tuottamaan myöskään taseita 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. ja 4.4.2008. Näin ollen eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 29.2.2008.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.4.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 38 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 9,5 miljardilla eurolla 153,5 miljardiin euroon. Kasvu johtui Yhdysvaltain dollarin määräisestä likviditeettiä lisäävästä eurojärjestelmän operaatiosta, joka liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken ja jonka maksut suoritettiin 10.4.2008, sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan 109,6 miljardina eurona. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 662,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,2 miljardilla eurolla 67,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 19,4 miljardilla eurolla 424,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.4.2008 erääntyi 150 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 130 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 19,9 miljardilla eurolla 174,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 697 −38
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 169 −508
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 764 68
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 405 −576
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 747 10 089
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 904 145
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 904 145
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 424 987 −19 579
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 131 649 −19 771
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 293 110 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 195 193
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 171 989
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 109 597 −15
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 614 0
9 Muut saamiset 350 896 −656
Vastaavaa yhteensä 1 361 782 −9 573
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 662 330 −231
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 175 545 −20 080
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 174 879 −19 867
2.2 Talletusmahdollisuus 321 −270
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 345 57
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 213 4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 75 126 −1 218
5.1 Julkisyhteisöt 67 613 −1 220
5.2 Muut 7 513 2
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 57 408 9 388
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 797 −419
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 495 516
8.1 Talletukset ja muut velat 18 495 516
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 139 074 2 466
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 415 1
Vastattavaa yhteensä 1 361 782 −9 573
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle