Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. április 11.

2008. április 15.

Bevezető megjegyzések

Az eurorendszer egyik központi bankjában tapasztalt rendkívüli körülmények – amelyek következtében az érintett banknak nem állt módjában elkészíteni 2008. március 7-i, 14-i és 21-i és 28-i és 2008. április 4-i mérlegét – továbbra is fennállnak, ezért nem készült el a 2008. április 11-i mérleg sem. Emiatt az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében az utolsó rendelkezésre álló, azaz a 2008. február 29-i kimutatás szerinti mérlegadatokat tartalmazza.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. április 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 38 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 9,5 milliárd euróval 153,5 milliárd euróra nőtt, egyrészt az eurorendszernek egy USA-dollárban végrehajtott és 2008. április 10-én teljesített (az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) alapján végzett) likviditásbővítő művelete, másrészt ügyfél- és portfólióügyletek eredményeként.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) gyakorlatilag nem változott, értéke 109,6 milliárd  euro volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval 662,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 67,6 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 19,4 milliárd euróval csökkent, 424,3 milliárd euróra. 2008. április 9-én, szerdán lejárt egy 150 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 130 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,9 milliárd euróval csökkent, 174,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 697 −38
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 169 −508
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 764 68
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 405 −576
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 747 10 089
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 904 145
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 904 145
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 424 987 −19 579
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 131 649 −19 771
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 293 110 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 195 193
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 35 171 989
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 109 597 −15
8 Euróban denominált államadósság 38 614 0
9 Egyéb eszközök 350 896 −656
Eszközök összesen 1 361 782 −9 573
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 662 330 −231
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 175 545 −20 080
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 174 879 −19 867
2.2 Betéti rendelkezésre állás 321 −270
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 345 57
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 213 4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 75 126 −1 218
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 613 −1 220
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 513 2
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 57 408 9 388
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 797 −419
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 495 516
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 495 516
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 139 074 2 466
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 415 1
Források összesen 1 361 782 −9 573