Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 22ας Φεβρουαρίου 2008

26 Φεβρουαρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 22 Φεβρουαρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 47 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 145 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 104,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 650,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 58,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 445,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 187,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 178 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 έληξε μια συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (σχεδόν ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (επίσης σχεδόν ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 205,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.338 −47
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 139.291 −1.381
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.072 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.219 −1.381
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 30.747 429
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.284 −349
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.284 −349
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 446.496 −9.521
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 178.001 −9.499
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.485 −26
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 8 8
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 −4
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 31.361 366
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 104.774 2.815
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.635 1
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 331.948 −1.500
Σύνολο ενεργητικού 1.338.874 −9.187
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 650.589 −2.376
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 205.768 −17.098
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 205.141 −17.197
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 222 63
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 405 36
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 216 −37
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 66.268 13.682
5.1 Γενική κυβέρνηση 58.868 13.354
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.400 328
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 41.413 −584
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.142 −25
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.572 −1.016
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.572 −1.016
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.311 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 131.479 −1.935
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.665 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 70.451 202
Σύνολο παθητικού 1.338.874 −9.187

Εκπρόσωποι Τύπου