Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.2.2008

26.2.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.2.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 47 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 145 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 2,8 miljardilla eurolla 104,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 2,4 miljardilla eurolla 650,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,4 miljardilla eurolla 58,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,6 miljardilla eurolla 445,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.2.2008 erääntyi 187,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 178 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 21.2.2008 erääntyi 60 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 60 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 17,2 miljardilla eurolla 205,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 338 −47
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 139 291 −1 381
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 072 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 219 −1 381
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 747 429
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 284 −349
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 284 −349
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 446 496 −9 521
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 178 001 −9 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 485 −26
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 8 8
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 361 366
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 104 774 2 815
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 635 1
9 Muut saamiset 331 948 −1 500
Vastaavaa yhteensä 1 338 874 −9 187
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 650 589 −2 376
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 205 768 −17 098
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 205 141 −17 197
2.2 Talletusmahdollisuus 222 63
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 405 36
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 216 −37
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 66 268 13 682
5.1 Julkisyhteisöt 58 868 13 354
5.2 Muut 7 400 328
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 413 −584
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 142 −25
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 572 −1 016
8.1 Talletukset ja muut velat 18 572 −1 016
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 131 479 −1 935
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 70 451 202
Vastattavaa yhteensä 1 338 874 −9 187

Yhteyshenkilöt