Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. február 22.

2008. február 26.

A monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. február 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 47 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval 145 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,8 milliárd  euróval 104,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 650,6  milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,4 milliárd euróval nőtt, 58,9 milliárd euróra.

A monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,6 milliárd euróval csökkent, 445,9 milliárd euróra. 2008. február 20-án, szerdán lejárt egy 187,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 178 milliárd euro értékben. 2008. február 21-én, csütörtökön egy 60 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet járt le, és újabb kihelyezésre került sor 60 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (ami csaknem megegyezett az előző hetivel).

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,2 milliárd euróval csökkent, 205,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 338 −47
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 139 291 −1 381
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 072 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 219 −1 381
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 747 429
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 284 −349
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 284 −349
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 446 496 −9 521
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 178 001 −9 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 485 −26
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 8 8
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 361 366
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 104 774 2 815
8 Euróban denominált államadósság 38 635 1
9 Egyéb eszközök 331 948 −1 500
Eszközök összesen 1 338 874 −9 187
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 650 589 −2 376
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 205 768 −17 098
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 205 141 −17 197
2.2 Betéti rendelkezésre állás 222 63
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 405 36
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 216 −37
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 66 268 13 682
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 58 868 13 354
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 400 328
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 413 −584
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 142 −25
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 572 −1 016
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 572 −1 016
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 131 479 −1 935
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 70 451 202
Források összesen 1 338 874 −9 187

Médiakapcsolatok