Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. vasario 22 d.

2008 m. vasario 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. vasario 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 47 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 104,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 650,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 58,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 445,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. vasario 20 d., baigėsi 187,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 178 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. vasario 21 d., baigėsi papildomos 60 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 60 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,2 mlrd. eurų – iki 205,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 338 −47
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 139 291 −1 381
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 072 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 219 −1 381
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 747 429
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 284 −349
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 284 −349
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 446 496 −9 521
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 178 001 −9 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 485 −26
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 8 8
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 361 366
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 104 774 2 815
8 Valdžios skola eurais 38 635 1
9 Kitas turtas 331 948 −1 500
Visas turtas 1 338 874 −9 187
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 650 589 −2 376
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 205 768 −17 098
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 205 141 −17 197
2.2 Indėlių galimybė 222 63
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 405 36
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 216 −37
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 66 268 13 682
5.1 Valdžiai 58 868 13 354
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 400 328
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 413 −584
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 142 −25
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 572 −1 016
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 572 −1 016
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 131 479 −1 935
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 70 451 202
Visi įsipareigojimai 1 338 874 −9 187

Kontaktai žiniasklaidai