Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 februarie 2008

26 februarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 februarie 2008, scăderea de 47 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 145 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 2,8 miliarde EUR, până la 104,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 2,4 miliarde EUR, până la nivelul de 650,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 13,4 miliarde EUR, până la 58,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 9,6 miliarde EUR, până la 445,9 miliarde EUR. Miercuri, 20 februarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 187,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 178 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 21 februarie 2007, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 60 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 17,2 miliarde EUR, până la 205,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 338 −47
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 139 291 −1 381
2.1 Creanţe asupra FMI 9 072 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 219 −1 381
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 747 429
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 284 −349
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 284 −349
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 446 496 −9 521
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 178 001 −9 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 485 −26
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 8 8
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 31 361 366
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 104 774 2 815
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 635 1
9 Alte active 331 948 −1 500
Total active 1 338 874 −9 187
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 650 589 −2 376
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 205 768 −17 098
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 205 141 −17 197
2.2 Facilitatea de depozit 222 63
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 405 36
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 216 −37
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 66 268 13 682
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 58 868 13 354
5.2 Alte angajamente 7 400 328
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 413 −584
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 142 −25
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 572 −1 016
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 572 −1 016
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 131 479 −1 935
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 70 451 202
Total pasive 1 338 874 −9 187

Contacte media