Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
 • COMUNICAT DE PRESĂ

BCE își intensifică activitatea în domeniul schimbărilor climatice, concentrându-se asupra tranziției ecologice, precum și asupra riscurilor legate de schimbările climatice și a celor legate de natură

30 ianuarie 2024

 • Impactul tot mai mare al crizei climatice asupra economiei și a sistemului financiar impune măsuri suplimentare
 • BCE își reafirmă angajamentul față de măsurile climatice în curs, pe care le va revizui periodic
 • Trei domenii de interes vor orienta activitatea din 2024 și 2025: implicațiile tranziției ecologice, impactul fizic generat de riscurile legate de schimbările climatice și cele legate de natură la adresa economiei și a sistemului financiar

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să își extindă activitatea privind schimbările climatice, identificând trei domenii de interes care vor ghida activitățile sale în 2024 și 2025:

 1. impactul și riscurile asociate tranziției către o economie ecologică, în special costurile tranziției și necesarul de investiții aferente;
 2. impactul fizic tot mai pronunțat al schimbărilor climatice și modul în care măsurile de adaptare la un mediu cu temperaturi mai ridicate afectează economia;
 3. riscurile care decurg din declinul și degradarea naturii, modul în care aceste riscuri interacționează cu cele legate de schimbările climatice, precum și maniera în care acestea ar putea afecta activitatea BCE prin impactul lor asupra economiei și a sistemului financiar.

„Un climat mai cald și degradarea capitalului natural impun schimbări în economia noastră și în sistemul nostru financiar. Pentru ne îndeplini în continuare mandatul, trebuie să înțelegem acest lucru și să ținem pasul cu aceste schimbări”, a afirmat președinta BCE, Christine Lagarde. „Prin extinderea și intensificarea eforturilor noastre, putem înțelege mai bine implicațiile acestor schimbări și, astfel, putem contribui la promovarea stabilității și la sprijinirea tranziției ecologice a economiei și a sistemului financiar.”

În acest scop, au fost convenite o serie de măsuri concrete, prezentate în continuare.

 • În ceea ce privește tranziția către o economie ecologică, BCE își va intensifica activitatea privind efectele finanțării tranziției, necesarul de investiții ecologice, planurile de tranziție și modul în care tranziția ecologică afectează unele aspecte ale economiei noastre, precum forța de muncă, productivitatea și creșterea economică. Rezultatele vor sta, de asemenea, la baza cadrului de modelare macroeconomică al BCE. De asemenea, BCE va analiza, în cadrul mandatului său, necesitatea unor modificări suplimentare ale instrumentelor și portofoliilor sale de politică monetară în vederea acestei tranziții.
 • În ceea ce privește impactul fizic tot mai pronunțat al schimbărilor climatice, BCE va aprofunda analiza impactului fenomenelor meteorologice extreme asupra inflației și a sistemului financiar, precum și pe cea a modului în care acest impact poate fi integrat în scenariile climatice și în proiecțiile macroeconomice. De asemenea, va evalua posibilul impact al adaptării la schimbările climatice, sau al lipsei acesteia, asupra economiei și a sectorului financiar, inclusiv necesarul de investiții aferent și lacunele în materie de protecție prin asigurări.
 • În ceea ce privește declinul și degradarea naturii, BCE va analiza legătura strânsă cu schimbările climatice, precum și implicațiile economice și financiare asociate. De asemenea, va explora în continuare rolul deținut de ecosisteme în economie și în sistemul financiar.
 • În ceea ce privește operațiunile proprii, BCE va lansa cel de-al optulea program de management de mediu pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor sale de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 2030. În colaborare cu întregul Eurosistem, activitatea sa va include principii de proiectare ecologică pentru viitoarele serii de bancnote euro și va integra o serie de considerații referitoare la amprenta de mediu în elaborarea unei monede euro digitale care se află, în prezent, în etapa pregătitoare.

Decizia de a intensifica eforturile în aceste domenii vine în urma bilanțului BCE în materie de măsuri legate de schimbările climatice adoptate de la lansarea agendei sale climatice pentru 2022, precum și a unei ajustări a planului său de lucru în funcție de evoluția contextului și de îmbunătățirea disponibilității datelor și a metodologiilor.

Activitatea planificată pentru aceste domenii de interes va completa, în cadrul atribuțiilor în curs ale BCE, inclusiv în ceea ce privește politica monetară și supravegherea bancară, măsurile sale actuale legate de schimbările climatice. BCE își va ameliora indicatorii, monitorizarea riscurilor și publicarea informațiilor care au legătură cu schimbările climatice și va continua să contribuie la elaborarea politicilor legate de climă în cadrul forurilor europene și internaționale. Privind în perspectivă, BCE își menține angajamentul de a evalua periodic aceste măsuri pentru a asigura că sunt adecvate scopului și contribuie la îndeplinirea mandatului său.

O prezentare cuprinzătoare a programului de lucru planificat pentru 2024 și 2025 este disponibilă în anexă (numai în limba engleză), mai multe informații putând fi consultate pe website-ul BCE.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Verena Reith, tel.: +49 69 1344 5737.

Notă

 • BCE trebuie să țină seama de efectele schimbărilor climatice în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în cadrul mandatului său. În plus, fără a aduce atingere obiectivului său privind stabilitatea prețurilor, BCE trebuie să sprijine politicile economice generale din Uniunea Europeană, pentru a contribui la un nivel ridicat de protecție și ameliorare a calității mediului. Aceasta include obiectivele Legii europene a climei. În conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE are, de asemenea, obligația de a integra cerințele de protecție a mediului în definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților sale.
 • BCE a introdus o serie de considerații referitoare la schimbările climatice în cadrul său de politică monetară în urma evaluării strategiei sale în 2021.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media