Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB bo okrepila podnebna prizadevanja s poudarkom na zelenem prehodu ter tveganjih v zvezi s podnebjem in naravo

30. januar 2024

 • Dodatna prizadevanja so potrebna zaradi vse večjega vpliva podnebne krize na gospodarstvo in finančni sistem.
 • ECB potrjuje, da bo obstoječe dejavnosti v zvezi s podnebjem nadaljevala in jih redno posodabljala.
 • Tri prednostna področja v letih 2024 in 2025 so naslednja: posledice zelenega prehoda, materialne posledice podnebnih sprememb ter tveganja za gospodarstvo in finančni sistem, povezana z naravo.

Evropska centralna banka (ECB) se je odločila, da bo razširila svoje delo na področju podnebnih sprememb in je opredelila tri področja, katerim bo v letih 2024 in 2025 namenjala največ pozornosti:

 1. posledice prehoda na zeleno gospodarstvo in tveganja v zvezi s prehodom, zlasti stroški prehoda in naložbene potrebe;
 2. vse večje materialne posledice podnebnih sprememb in kako ukrepi za prilagoditev na segrevanje ozračja vplivajo na gospodarstvo;
 3. tveganja, ki izhajajo iz siromašenja in degradacije narave, kako so ta tveganja povezana s podnebnimi tveganji in kako bi zaradi posledic za gospodarstvo in finančni sistem lahko vplivala na delo ECB.

»Zaradi segrevanja ozračja in degradacije naravnega kapitala so v našem gospodarstvu in finančnem sistemu nujno potrebne spremembe. Da bomo lahko tudi v prihodnje izpolnjevali svoj mandat, moramo te spremembe razumeti in iti v korak z njimi,« je dejala predsednica ECB Christine Lagarde. »Z razširitvijo in stopnjevanjem naših prizadevanj bomo lahko bolje razumeli posledice teh sprememb, kar nam bo omogočilo, da prispevamo k stabilnosti ter podpiramo zeleni prehod gospodarstva in finančnega sistema.«

V ta namen so bili sprejeti naslednji konkretni ukrepi.

 • V zvezi s prehodom na zeleno gospodarstvo bo ECB okrepila svoje delo v zvezi z učinki financiranja prehoda, potrebami po zelenih naložbah, načrti za prehod in vplivom zelenega prehoda na različne vidike našega gospodarstva, kot so delovna sila, produktivnost in rast. Rezultate bo upoštevala tudi pri makro modeliranju. Poleg tega bo v okviru svojega mandata preučila, kako bi v luči zelenega prehoda lahko še nadalje spremenila instrumente in portfelje denarne politike.
 • Kar zadeva vse večje materialne posledice podnebnih sprememb, bo ECB bolj poglobljeno analizirala, kako ekstremni vremenski pojavi vplivajo na inflacijo in finančni sistem ter kako je te dejavnike mogoče vključiti v podnebne scenarije in makroekonomske projekcije. Preučila bo tudi, kako bi prilagajanje ali neprilagajanje na podnebne spremembe lahko vplivalo na gospodarstvo in na finančni sektor, vključno s tem, kakšne naložbe so potrebne za prilagoditve in kolikšen je primanjkljaj na področju zaščite z zavarovanjem.
 • V zvezi s siromašenjem in degradacijo narave bo ECB analizirala tesno povezavo med siromašenjem narave in podnebnimi spremembami ter s tem povezane posledice za gospodarstvo in finančni sistem. Še podrobneje bo preučila tudi pomen ekosistemov za gospodarstvo in finančni sistem.
 • Kar zadeva lastno poslovanje, bo ECB začela izvajati osmi program okoljskega ravnanja, da bi do leta 2030 dosegla zastavljene cilje za zmanjšanje emisij ogljika. Skupaj s celotnim Eurosistemom bo upoštevala načela okoljsko primerne zasnove pri pripravi prihodnje serije eurskih bankovcev ter vprašanje okoljskega odtisa pri razvoju digitalnega eura, ki je trenutno v pripravljalni fazi.

Odločitev o okrepitvi prizadevanj na teh področjih je ECB sprejela po pregledu podnebnih ukrepov, ki jih je izvedla od sprejetja podnebne agende v letu 2022, in po prilagoditvi delovnega načrta, ki je bila potrebna zaradi spreminjanja okolja ter zaradi večje razpoložljivosti podatkov in boljših metodologij.

Z delom, ki je predvideno za ta prednostna področja, bo ECB dopolnjevala obstoječe podnebne dejavnosti v tekočih nalogah na področju denarne politike in bančnega nadzora. Izboljšala bo svoje podnebne kazalnike ter spremljanje tveganj in razkritja. K razvoju podnebnih politik bo še naprej prispevala tudi v evropskih in mednarodnih forumih. Obenem bo tudi v prihodnje redno preverjala te ukrepe in skrbela, da ustrezajo svojemu namenu in prispevajo k izpolnjevanju njenega mandata.

Načrtovani delovni program za leti 2024 in 2025 je podrobneje predstavljen v prilogi (v angleščini), nadaljnje informacije pa so na voljo tudi na spletnem mestu ECB.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Verena Reith, tel. +49 69 1344 5737.

Opombe

 • ECB mora upoštevati učinke podnebnih sprememb pri izvajanju nalog v okviru svojega mandata. Poleg tega mora brez poseganja v cilj cenovne stabilnosti podpirati splošne ekonomske politike v Evropski uniji, da bi prispevala k visoki ravni varstva okolja in k izboljševanju kakovosti okolja. To vključuje cilje evropskih podnebnih pravil. V skladu s členom 11 Pogodbe o delovanju Evropske unije mora ECB zahteve varstva okolja upoštevati tudi pri oblikovanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti.
 • Problematiko podnebnih spremembECB je v svoj okvir denarne politike vključila po pregledu strategije v letu 2021.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije