Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
 • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zintenzivňuje činnost v oblasti klimatu se zaměřením na přechod na zelenou ekonomiku, klimatická rizika a rizika související s přírodou

30. ledna 2024

 • Rostoucí dopad klimatické krize na hospodářství a finanční systém vyžaduje více opatření.
 • ECB znovu potvrzuje závazek k probíhajícím opatřením v oblasti klimatu a bude je pravidelně přezkoumávat.
 • Třemi oblastmi zájmu, kterými se bude řídit činnost v roce 2024 a 2025 jsou: důsledky přechodu na zelenou ekonomiku, fyzický dopad změny klimatu a s přírodou související rizika pro ekonomiku a finanční systém.

Evropská centrální banka (ECB) se rozhodla rozšířit svou činnost v oblasti změny klimatu a určila tři oblasti zájmu, jimiž se bude řídit její činnost v letech 2024 a 2025:

 1. dopad a rizika přechodu na zelenou ekonomiku, zejména související náklady na transformaci a investiční potřeby;
 2. rostoucí fyzický dopad změny klimatu a způsob, jakým hospodářství ovlivňují opatření k přizpůsobení se teplejšímu světu;
 3. rizika vyplývající z úbytku volné přírody a zhoršování stavu přírody, jak tato rizika a rizika související s klimatem vzájemně ovlivňují a jak by mohla prostřednictvím svého dopadu na ekonomiku a finanční systém ovlivnit činnost ECB.

„Teplejší klima a degradace přírodního kapitálu si vynucují změny v našem hospodářství a finančním systému. Máme-li i nadále plnit svůj mandát, musíme tyto změny pochopit a držet s nimi krok,“ uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. „Rozšířením a zintenzivněním našeho úsilí můžeme lépe chápat důsledky těchto změn a pomoci tak podpořit stabilitu a ekologickou transformaci hospodářství a finančního systému.“

Za tímto účelem byla dohodnuta následující konkrétní opatření.

 • Pokud jde o přechod na zelenou ekonomiku, ECB zintenzívní svou činnost v oblasti dopadů financování transformace, potřeb v oblasti zelených investic, plánů transformace a toho, jak tento přechod ovlivňuje aspekty našeho hospodářství, jako je pracovní síla, produktivita a hospodářský růst. Výsledky budou rovněž podkladem pro rámec ECB týkající se modelování na makroúrovni. ECB dále v rámci svého mandátu prozkoumá důvody pro další změny svých měnověpolitických nástrojů a portfolií s ohledem na tento přechod.
 • Pokud jde o narůstající fyzický dopad změny klimatu, ECB prohloubí svou analýzu dopadu extrémních povětrnostních jevů na inflaci a finanční systém a toho, jak jej lze začlenit do klimatických scénářů a makroekonomických projekcí. Rovněž posoudí potenciální dopad (ne)přizpůsobení se změně klimatu na hospodářství a finanční sektor, včetně souvisejících investičních potřeb a mezery v oblasti pojistné ochrany.
 • Pokud jde o úbytek volné přírody a zhoršování jejího stavu, bude ECB analyzovat úzkou vazbu na změnu klimatu a související hospodářské a finanční důsledky. Nadále se bude zabývat také úlohou ekosystémů pro hospodářství a finanční systém.
 • Pokud jde o vlastní operace, ECB zahájí svůj osmý program řízení životního prostředí s cílem podpořit dosažení svých cílů v oblasti snižování emisí uhlíku do roku 2030. Společně s celým Eurosystémem bude jeho činnost zahrnovat zásady ekodesignu pro budoucí sérii eurobankovek a do návrhu digitálního eura, které je v současné době v přípravné fázi, začlení aspekty environmentální stopy.

Rozhodnutí zintenzivnit úsilí v těchto oblastech navazuje na hodnocení ECB týkající se jejích opatření v oblasti klimatu od zahájení její klimatické agendy 2022 a na úpravu jejího pracovního plánu s ohledem na měnící se životní prostředí a zlepšení dostupnosti údajů a metodik.

Plánovaná činnost v těchto oblastech zájmu doplní stávající opatření ECB související s klimatem v rámci jejích probíhajících úkolů, včetně měnové politiky a bankovního dohledu. ECB zdokonalí své ukazatele týkající se klimatu, monitorování rizik a zveřejňování informací a bude nadále přispívat k rozvoji politik souvisejících s klimatem na evropských a mezinárodních fórech. Pokud jde o další vývoj, ECB je i nadále odhodlána tato opatření pravidelně přezkoumávat, aby zajistila jejich vhodnost pro daný účel a přispěla k plnění svého mandátu.

Komplexní přehled plánovaného pracovního programu na rok 2024 a 2025 je k dispozici v příloze (anglicky) a další informace lze nalézt na internetových stránkách ECB.

Na dotazy médií odpoví Verena Reith, tel.: +49 69 1344 5737.

Poznámky

 • ECB musí při plnění svých úkolů v rámci svého mandátu zohlednit dopady změny klimatu. Kromě toho musí ECB podporovat obecné hospodářské politiky v Evropské unii s cílem přispět k vysoké úrovni ochrany a ke zlepšení kvality životního prostředí, aniž je dotčen její cíl cenové stability. Zahrnut jsou zde také cíle evropského právního rámce pro klima. Podle článku 11 Smlouvy o fungování Evropské unie je ECB rovněž povinna začlenit požadavky na ochranu životního prostředí do vymezení a provádění svých politik a činností.
 • V návaznosti na svůj přezkum strategie v roce 2021 zavedla ECBúvahy týkající se změny klimatu do rámce měnové politiky .
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média