Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
 • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fokozza az éghajlattal kapcsolatos munkát az EKB, különös tekintettel a zöld átállást, az éghajlatot és a természetet övező kockázatokra

2024. január 30.

 • A klímaválság gazdaságra és a pénzügyi rendszerre gyakorolt egyre erősebb hatása miatt több intézkedésre van szükség
 • Az EKB megerősíti elkötelezettségét a folyamatban lévő éghajlat-politikai intézkedések mellett, amelyeket rendszeresen felülvizsgál
 • 2024-ben és 2025-ben három témakörre összpontosítja a figyelmét: a zöld átállás következményei, az éghajlatváltozás fizikai hatása, valamint azok a hatások, amelyeket a természettel kapcsolatos kockázatok a gazdaságra és a pénzügyi rendszerre gyakorolnak

Az Európai Központi Bank (EKB) úgy döntött, hogy kiterjeszti az éghajlatváltozással kapcsolatos munkáját, és a 2024-re és 2025-re tervezett tevékenységét három fő témakör jegyében végzi:

 1. a zöld gazdaságra való átállás hatása és kockázatai, különösen a kapcsolódó átállási költségek és beruházási igények;
 2. az éghajlatváltozás fokozódó fizikai hatása és a forróbb világhoz való alkalmazkodást célzó intézkedések gazdasági hatása;
 3. a természet pusztulásából, károsodásából eredő kockázatok, ezeknek az éghajlati kockázatokkal való kölcsönhatása, valamint az EKB munkájára való befolyásuk, amelyet a gazdaságra és a pénzügyi rendszerre gyakorolt hatás közvetít.

„A melegebb éghajlat és a természeti tőke pusztulása miatt elengedhetetlen a gazdaság és a pénzügyi rendszer átalakítása. Ahhoz, hogy folyamatosan teljesíteni tudjuk megbízatásunkat, meg kell értenünk az átalakulást, és lépést kell tartanunk vele” – mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke. „Erőfeszítéseink kiterjesztésével és fokozásával jobban átlátjuk a változások következményeit, ezáltal elősegítjük a stabilitást, támogatjuk a gazdaság és a pénzügyi rendszer zöld átállását.”

A fenti célból az alábbi konkrét intézkedésekről állapodtunk meg.

 • A zöld gazdaságra való átállás tekintetében az EKB fokozza az átállás finanszírozási hatásaival, a zöld beruházások igényeivel, az átállási tervekkel és az azzal kapcsolatos munkát, hogy mindez hogyan befolyásolja gazdaságunk olyan területeit, mint a munka, a termelékenység és a növekedés. Az eredmények információt nyújtanak az EKB makromodellezési keretrendszeréhez is. Ezen túlmenően az EKB megbízatása keretein belül meg fogja vizsgálni, hogy az átállás szempontjából szükség van-e monetáris politikai eszköztárának és portfólióinak további módosítására.
 • Emellett az éghajlatváltozás erősödő fizikai hatásával összefüggésben mélyebben elemzi a szélsőséges időjárási események inflációra és a pénzügyi rendszerre gyakorolt hatását, megvizsgálva az éghajlati forgatókönyvekbe és a makrogazdasági előrejelzésekbe való beépítés lehetőségét. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak vagy az alkalmazkodás hiányának a gazdaságra és a pénzügyi ágazatra gyakorolt lehetséges hatásait is felméri, többek között a kapcsolódó beruházási igények és a biztosítási védelmi rés terén.
 • A természet pusztulásával és károsodásával kapcsolatban az EKB elemezni szándékozik az éghajlatváltozással való szoros kapcsolatot, valamint a folyamattal járó gazdasági és pénzügyi következményeket. Vizsgálat alá veti még az ökoszisztémáknak a gazdaság és a pénzügyi rendszer szempontjából betöltött szerepét.
 • Az EKB saját műveleteit illetően elindítja a nyolcadik környezetközpontú gazdálkodási programot, hogy támogassa a 2030-ra vonatkozó szén-dioxid-csökkentési céljainak elérését. Az eurorendszerrel együttműködve a jövőbeli eurobankjegy-sorozatok környezettudatos tervezésére vonatkozó elveket dolgoz ki, és a környezeti lábnyommal kapcsolatos szempontokat érvényesít a jelenleg előkészítési szakaszban lévő digitális euro kialakításában.

Az említett témakörökben tett erőfeszítések fokozásáról szóló döntést megelőzően az EKB a 2022. évi éghajlatváltozási menetrend elindítása után értékelte éghajlat-politikai intézkedéseit, továbbá a változó környezet, valamint az adatok rendelkezésre állásának és módszertanának javulása fényében kiigazította munkatervét.

Az EKB említett témakörökben tervezett munkája kiegészíti a meglévő feladatai, úgymint a monetáris politika és a bankfelügyelet terén az éghajlattal kapcsolatban hozott intézkedéseit. Az EKB javítani kívánja az éghajlati mutatóit, a kockázatfigyelést és az adatközléseket, és továbbra is hozzájárul az európai és nemzetközi fórumokon zajló éghajlat-politikai fejlesztésekhez. A jövőben is eltökélt szándéka, hogy rendszeresen felülvizsgálja a fenti intézkedéseket, hogy azok megfeleljenek a célnak, és hozzájáruljanak megbízatásának teljesítéséhez.

A 2024-re és 2025-re tervezett munkaprogram átfogó áttekintése megtalálható a mellékletben (angol nyelven), és bővebb információk találhatók az EKB honlapján.

A média képviselői további tájékoztatásért szíveskedjenek Verena Reithhez fordulni a +49 69 1344 5737-es telefonszámon.

Megjegyzés

 • Az EKB-nak a megbízatásában meghatározott feladatai ellátásakor figyelembe kell vennie az éghajlatváltozás hatásait. Ezen túlmenően, árstabilitási céljának sérelme nélkül támogatnia kell az Európai Unió általános gazdaságpolitikáját azért, hogy hozzájáruljon a környezet minőségének magas szintű védelméhez és javításához. Ez magában foglalja az európai klímarendelet célkitűzéseit is. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 11. cikke értelmében a környezetvédelmi követelményeket kötelező beépítenie irányelveinek és tevékenységeinek meghatározásába és végrehajtásába.
 • Az EKB 2021-es stratégiai felülvizsgálatát követően bevezetteéghajlatváltozással kapcsolatos megfontolásokat monetáris politikai keretébe az .
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok