Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Prilagodba ključa za upis kapitala ESB-a i doprinos koji je uplatila središnja banka Latvijas banka

1. siječnja 2014.
  • Petogodišnja prilagodba ključa za upis kapitala na temelju BDP-a i broja stanovnika
  • Latvijas Banka priključuje se Eurosustavu i plaća svoj upisani kapital u cijelosti

Europska središnja banka (ESB) danas objavljuje prilagođeni ključ za upis kapitala i prilagođene uplaćene doprinose nacionalnih središnjih banaka.

U skladu s člankom 29. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, udjeli nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a ponderiraju se prema udjelima pojedinačnih država članice u ukupnom stanovništvu i u bruto domaćem proizvodu Europske unije (EU), i to u jednakoj mjeri, prema podacima koje Europska komisija dostavi ESB-u. Ponderi se prilagođavaju svakih pet godina ili kad god nova država pristupi Europskoj uniji. U skladu s tim, ključ za upis kapitala ESB-a danas se prilagođava zbog petogodišnjeg ažuriranja na temelju podataka dobivenih od Europske komisije. U tim prilikama nacionalne središnje banke među sobom prenose udjele u kapitalu u mjeri koja je potrebna kako bi se osiguralo da je raspodjela udjela u kapitalu u skladu s prilagođenim ključem. Nova raspodjela udjela nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a prikazana je u tablici priloženoj ovom priopćenju za javnost. Ukupni iznos upisanog kapitala ESB-a ostaje nepromijenjen i iznosi 10.825.007.069,61 EUR.

Danas je, osim toga, Latvija prihvatila euro i središnja banka Latvijas Banka priključila se Eurosustavu. U skladu s člankom 49. Statuta, prema kojem su nacionalne središnje banke Eurosustava dužne uplatiti svoj upisani kapital u cijelosti, Latvijas Banka uplatila je ostatak svojeg doprinosa kapitalu ESB-a. Deset nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja dužno je uplatiti minimalni postotak upisanog kapitala, koji trenutačno iznosi 3,75%, kao doprinos za troškove poslovanja ESB-a.

Odgovarajuće odluke ESB-a dostupne su na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljene u Službenom listu EU-a u dogledno vrijeme.

Raspodjela kapitala ESB-a

Ključ za upis kapitala ESB-a (%) do 31. prosinca 2013. Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. siječnja 2014. Upisani udio u kapitalu (EUR) od 1. siječnja 2014. Uplaćeni kapital (EUR) od 1. siječnja 2014.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268.222.025,17 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1.948.208.997,34 1.948.208.997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20.870.613,63 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125.645.857,06 125.645.857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220.094.043,74 220.094.043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957.028.050,02 957.028.050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1.534.899.402,41 1.534.899.402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1.332.644.970,33 1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16.378.235,70 16.378.235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30.537.344,94 30.537.344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21.974.764,35 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7.014.604,58 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433.379.158,03 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212.505.713,78 212.505.713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188.723.173,25 188.723.173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37.400.399,43 37.400.399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83.623.179,61 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136.005.388,82 136.005.388,82
Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka europodručja 69,5581 69,9783 7.575.155.922,19 7.575.155.922,19
Българска народна банка (Bugarska narodna banka) 0,8644 0,8590 92.986.810,73 3.487.005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174.011.988,64 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161.000.330,15 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65.199.017,58 2.444.963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44.728.929,21 1.677.334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149.363.447,55 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554.565.112,18 20.796.191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281.709.983,98 10.564.124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246.041.585,69 9.226.559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1.480.243.941,72 55.509.147,81
Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja 30,4419 30,0217 3.249.851.147,43 121.869.418,02
Ukupno* 100,0000 100,0000 10.825.007.069,62 7.697.025.340,21

*Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Nielsu Bünemannu na telefonski broj +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije