Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Aktualizacja klucza subskrypcji kapitału EBC i wkładu kapitałowego Latvijas Banka

1 stycznia 2014
  • Aktualizacja klucza subskrypcji kapitału dokonywana co pięć lat na podstawie PKB i liczby ludności
  • Latvijas Banka wchodzi do Eurosystemu i w pełni opłaca subskrybowany przez siebie kapitał

Europejski Bank Centralny (EBC) ogłasza dziś aktualizację klucza kapitałowego i wkładów kapitałowych wpłacanych przez krajowe banki centralne.

Zgodnie z art. 29 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego udział każdego krajowego banku centralnego w kluczu kapitałowym EBC ma przypisaną wagę, która odpowiada udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w PKB Unii Europejskiej (w równych częściach), według danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Wagi są aktualizowane okresowo co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwo członkowskie. Zgodnie z tym klucz kapitałowy EBC został dziś zmieniony w ramach aktualizacji pięcioletniej, według danych Komisji Europejskiej. W takim przypadku następuje przekazanie udziałów kapitałowych między krajowymi bankami centralnymi w taki sposób, aby uzyskać rozkład odpowiadający zmienionemu kluczowi. Nowy rozkład udziałów krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym EBC został przedstawiony w załączonej tabeli. Ogólna wartość subskrybowanego kapitału EBC pozostaje niezmieniona i wynosi 10 825 007 069,61 EUR.

Również dziś Łotwa wprowadziła euro, a jej bank centralny – Latvijas Banka – wszedł do Eurosystemu. Zgodnie z art. 49 Statutu, który nakłada na krajowe banki centralne przystępujące do Eurosystemu wymóg pełnego opłacenia subskrybowanego przez siebie kapitału, łotewski bank centralny wpłacił pozostałą część swojego wkładu. Dziesięć krajowych banków centralnych spoza strefy euro opłaca jedynie niewielki procent subskrybowanego przez siebie kapitału (obecnie 3,75%) jako wkład w koszty operacyjne EBC.

Decyzje EBC w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC, a w późniejszym terminie zostaną również ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozkład kapitału EBC

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) do 31.12.2013 Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.01.2014 Subskrybowany udział w kapitale (EUR) od 1.01.2014 Kapitał opłacony (EUR) od 1.01.2014
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d’Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Razem krajowe banki centralne ze strefy euro 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка (Narodowy bank bułgarski) 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro 30,4419 30,0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Razem* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

* Ewentualne różnice wynikają z zaokrągleń.

Kontakt z mediami: Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami