Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB en de door Latvijas Banka betaalde bijdrage

1 januari 2014
  • Vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel op grond van bbp en bevolkingsgrootte
  • Latvijas Banka treedt toe tot het Eurosysteem en stort haar kapitaalbijdrage vol

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag aanpassingen bekendgemaakt in haar kapitaalverdeelsleutel en in de door de nationale centrale banken betaalde bijdragen.

Krachtens Artikel 29 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank wordt aan het aandeel van elke nationale centrale bank in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB een weging toegekend op basis van het aandeel van de lidstaat in kwestie in de totale bevolking en het bruto binnenlands product van de Europese Unie, zoals door de Europese Commissie aan de ECB medegedeeld. Deze wegingen worden om de vijf jaar of bij toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Europese Unie aangepast. Dienovereenkomstig wordt vandaag de kapitaalverdeelsleutel van de ECB aangepast vanwege de vijfjaarlijkse actualisering, op basis van door de Europese Commissie verstrekte gegevens. In een dergelijk geval dragen de nationale centrale banken onderling kapitaalaandelen aan elkaar over in de mate die nodig is om ervoor te zorgen dat de verdeling van de aandelen overeenkomt met de aangepaste verdeelsleutel. De nieuwe verdeling van de aandelen van de nationale centrale banken in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB wordt weergegeven in de bij dit persbericht aangehechte tabel. Het totale bedrag van het geplaatste kapitaal van de ECB blijft onveranderd op EUR 10.825.007.069,61.

Eveneens vandaag heeft Letland de euro ingevoerd en is Latvijas Banka toegetreden tot het Eurosysteem. Overeenkomstig Artikel 49 van de Statuten, waarin van de nationale centrale banken van het Eurosysteem wordt vereist dat zij het resterende bedrag van hun aandeel in het kapitaal volstorten, heeft Latvijas Banka het resterende deel van haar bijdrage aan het kapitaal van de ECB volgestort. Van de tien nationale centrale banken die niet tot het eurogebied behoren wordt vereist dat zij een minimaal percentage van hun aandeel in het kapitaal (momenteel is dat 3,75%) volstorten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

De op dit onderwerp betrekking hebbende Besluiten van de ECB zijn te vinden op de website van de ECB en zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Verdeling van het kapitaal van de ECB

Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) tot en met 31 december 2013 Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) vanaf 1 januari 2014 Geplaatst aandeel in het kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2014 Volgestort kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2014
Nationale Bank van België 2,4176 2,4778 268.222.025,17 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1.948.208.997,34 1.948.208.997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20.870.613,63 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125.645.857,06 125.645.857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220.094.043,74 220.094.043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957.028.050,02 957.028.050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1.534.899.402,41 1.534.899.402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1.332.644.970,33 1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16.378.235,70 16.378.235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30.537.344,94 30.537.344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21.974.764,35 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7.014.604,58 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433.379.158,03 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212.505.713,78 212.505.713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188.723.173,25 188.723.173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37.400.399,43 37.400.399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83.623.179,61 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136.005.388,82 136.005.388,82
Subtotaal voor de groep nationale centrale banken van het eurogebied 69,5581 69,9783 7.575.155.922,19 7.575.155.922,19
Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) 0,8644 0,8590 92.986.810,73 3.487.005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174.011.988,64 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161.000.330,15 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65.199.017,58 2.444.963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44.728.929,21 1.677.334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149.363.447,55 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554.565.112,18 20.796.191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281.709.983,98 10.564.124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246.041.585,69 9.226.559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1.480.243.941,72 55.509.147,81
Subtotaal voor de groep nationale centrale banken buiten het eurogebied 30,4419 30,0217 3.249.851.147,43 121.869.418,02
Totaal* 100,0000 100,0000 10.825.007.069,62 7.697.025.340,21

*Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.

Voor vragen vanuit de media neemt u contact op met Niels Bünemann on +49 69 1344 6594.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media