Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Úpravy v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a podíl splacený Latvijas Banka

1. ledna 2014
  • Úprava v klíči pro upisování základního kapitálu prováděná jednou za pět let na základě HDP a počtu obyvatel
  • Latvijas Banka vstupuje do Eurosystému a splácí svůj podíl na upsaném základním kapitálu v plném rozsahu

Evropská centrální banka (ECB) dnes oznamuje úpravy klíče pro upisování svého základního kapitálu a příspěvků hrazených národními centrálními bankami.

Podle článku 29 protokolu o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky jsou váhy podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB stanoveny rovným dílem podle podílu příslušného členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu Evropské unie (EU). Při výpočtu se vychází z údajů, které ECB poskytne Evropská komise. Tyto vážené podíly jsou upravovány jednou za pět let a kdykoli přistoupí k EU nový členský stát. Klíč pro upisování základního kapitálu ECB je tedy dnes upravován na základě aktualizace prováděné jednou za pět let, a to podle údajů poskytnutých ECB Evropskou komisí. V takových případech si národní centrální banky převádějí v nezbytné míře podíly na základním kapitálu mezi sebou s cílem zajistit, aby struktura podílů odpovídala upravenému klíči. Nová struktura podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB je uvedena v tabulce připojené k této tiskové zprávě. Celkový objem upsaného základního kapitálu ECB zůstává beze změny a činí 10 825 007 069,61 EUR.

Dnes zavedlo euro Lotyšsko a Latvijas Banka se stala součástí Eurosystému. V souladu s článkem 49 Statutu, podle nějž jsou národní centrální banky Eurosystému povinny splatit svůj podíl na upsaném základním kapitálu v plném rozsahu, splatila Latvijas Banka zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB. Deset národních centrálních bank zemí mimo eurozónu je povinno splatit pouze malou část svého podílu na jimi upsaném základním kapitálu (v současnosti 3,75 %) jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB.

Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Struktura základního kapitálu ECB

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (%) do 31. prosince 2013 Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (%)) od 1. ledna 2014 Upsaný podíl na základním kapitálu (EUR) od 1. ledna 2014 Splacený základní kapitál (EUR) od 1. ledna 2014
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Mezisoučet pro NCB zemí eurozóny 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка (Bulharská národní banka) 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Mezisoučet pro NCB zemí mimo eurozónu 30,4419 30,0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Celkem* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

*Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.

Média se mohou s dotazy obracet na Nielse Bünemanna, tel.: +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média