Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB kapitalo pasirašymo rakto koregavimas ir Latvijas Banka sumokėta įmoka

2014 m. sausio 1 d.
  • Remiantis BVP ir gyventojų skaičiumi kas penkeri metai koreguojamas kapitalo pasirašymo raktas
  • Latvijas Banka prisijungia prie Eurosistemos ir sumoka visą savo įmoką į ECB kapitalą

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia savo kapitalo rakto koregavimus ir nacionalinių centrinių bankų sumokėtas įmokas.

Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 29 straipsnį, nacionalinių centrinių bankų dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte svoris nustatomas pagal atitinkamų valstybių narių bendro gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto dalį, imant po lygiai, visoje Europos Sąjungoje, remiantis Europos Komisijos pateikta informacija Europos Centriniam Bankui. Šis svoris koreguojamas kas penkerius metus arba į ES įstojus naujai šaliai. Todėl šiandien, baigiantis penkerių metų laikotarpiui, ECB kapitalo raktas koreguojamas remiantis Europos Komisijos pateikta informacija. Tada nacionaliniai centriniai bankai vieni kitiems perveda tokio dydžio kapitalo dalis, kokios reikalingos užtikrinti, kad kapitalo dalių paskirstymas atitiktų pakoreguotą raktą. Kaip iš naujo pasiskirstys nacionalinių centrinių bankų dalys ECB kapitalo rakte, parodyta prie šio pranešimo spaudai pridedamoje lentelėje. Bendras ECB pasirašytas kapitalas nesikeičia ir yra 10 825 007 069,61 euro.

Nuo šiandien Latvijoje pradeda cirkuliuoti eurai, o Latvijas Banka prisijungė prie Eurosistemos. Pagal Statuto 49 straipsnį, kuriame nurodyta, kad Eurosistemai priklausantys nacionaliniai centriniai bankai privalo visiškai apmokėti savo pasirašyto kapitalo dalį, Latvijas Banka sumokėjo likusią savo įmokos į ECB kapitalą dalį. Dešimt ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų privalo sumokėti minimalų savo pasirašytojo kapitalo procentinį dydį (dabar – 3,75%), kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti.

Atitinkami ECB sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje, o vėliau bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB kapitalo paskirstymas

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) Iki 2013 m. gruodžio 31 d. ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) Nuo 2014 m. sausio 1 d.) Pasirašyta kapitalo dalis (eurais) Nuo 2014 m. sausio 1 d. Apmokėtas kapitalas (eurais) Nuo 2014 m. sausio 1 d.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Centralita' Malta / Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Tarpinė euro zonos nacionalinių centrinių bankų grupės suma 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Banka 0,2742
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Tarpinė ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų grupės suma 30, 4419 30, 0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Iš viso* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

*Skaičiai gali nesutapti dėl apvalinimo.

Žiniasklaidos atstovai užklausimus gali teikti Niels Bünemann, tel. + 49 69 1344 6594.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai