Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE şi ale contribuţiei Latvijas Banka

1 ianuarie 2014
  • Ajustare cincinală a grilei de repartiţie pentru subscrierea la capital pe baza PIB şi a numărului de locuitori
  • Latvijas Banka aderă la Eurosistem şi varsă integral capitalul subscris

Banca Centrală Europeană (BCE) anunţă astăzi ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul său, precum şi ale contribuţiilor plătite de băncile centrale naţionale (BCN).

Conform articolului 29 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cotele BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE reflectă ponderile statelor membre respective în totalul populaţiei şi în produsul intern brut al Uniunii Europene (UE), în proporţii egale, comunicate BCE de Comisia Europeană. Ponderile sunt ajustate o dată la cinci ani sau ori de câte ori o ţară aderă la UE. În consecinţă, grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE se ajustează astăzi în cadrul actualizării cincinale, pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană. Astfel, BCN îşi transferă reciproc cotele de capital necesare pentru a asigura că repartiţia cotelor corespunde grilei ajustate. Noua repartiţie a cotelor BCN în grila pentru subscrierea la capitalul BCE este prezentată în tabelul anexat prezentului comunicat de presă. Valoarea totală a capitalului subscris al BCE rămâne nemodificată la 10 825 007 069,61 EUR.

Tot astăzi, Letonia a adoptat euro, iar Latvijas Banka a aderat la Eurosistem. În conformitate cu articolul 49 din Statut, care prevede obligaţia BCN din Eurosistem de a vărsa integral capitalul subscris, Latvijas Banka a vărsat partea rămasă din contribuţia sa la capitalul BCE. Cele 10 BCN din afara zonei euro trebuie să verse numai un procent minim din capitalul lor subscris, stabilit în prezent la 3,75%, ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE.

Deciziile adoptate în acest sens de BCE sunt disponibile pe website-ul BCE şi vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Repartizarea capitalului BCE

Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) până la data de 31 decembrie 2013 Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) de la 1 ianuarie 2014 Cota de capital subscrisă (EUR) de la 1 ianuarie 2014 Capitalul vărsat (EUR) de la 1 ianuarie 2014
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Subtotal pentru grupul BCN din zona euro 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Subtotal pentru grupul BCN din afara zonei euro 30,4419 30,0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Total* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

*Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media