SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændringer af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB og indbetaling fra Latvijas Banka

1. januar 2014
  • Femårlig justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud på grundlag af BNP og befolkningstørrelse
  • Latvijas Banka indtræder i Eurosystemet og indbetaler hele sin andel i den tegnede kapital

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag ændringer af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB og de nationale centralbankers bidrag.

I henhold til artikel 29 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fastsættes de nationale centralbankers andel i ECB's kapital ud fra en fordelingsnøgle, i henhold til hvilken den enkelte nationale centralbank er tildelt en vægt, som beregnes på grundlag af Europa-Kommissionens tal for de enkelte landes andel af henholdsvis Den Europæiske Unions (EU's) samlede befolkning og BNP, som vægtes ens. Fordelingsnøglen justeres hvert femte år, eller når et nyt land bliver medlem af EU. Som følge af den femårlige opdatering justeres fordelingsnøglen for ECB's kapitalindskud derfor i dag på grundlag af Europa-Kommissionens tal. I forbindelse med disse justeringer omfordeler de nationale centralbanker deres kapitalandele imellem sig i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at fordelingen af kapitalandelene svarer til den ændrede fordelingsnøgle. Den nye fordeling af de nationale centralbankers andele, for så vidt angår fordelingsnøglen for ECB's kapital, fremgår af tabellen, som er vedhæftet denne pressemeddelelse. ECB's samlede tegnede kapital er uændret 10.825.007.069,61 euro.

Ligeledes i dag har Letland indført euroen, og Latvijas Banka er indtrådt i Eurosystemet. I henhold til statuttens artikel 49, hvoraf det fremgår, at de nationale centralbanker i Eurosystemet skal indbetale deres andel i den tegnede kapital fuldt ud, har Latvijas Banka indbetalt resten af sin kapitalandel i ECB. De 10 nationale centralbanker uden for euroområdet skal indbetale en minimumsprocentdel, for tiden 3,75 pct., af deres andel i den tegnede kapital som bidrag til ECB's driftsudgifter.

De afgørelser, som ECB har vedtaget i denne forbindelse, findes på ECB's websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Fordeling af ECB's kapital

Fordelingsnøgle for ECB's kapital
(pct.) indtil 31. december 2013 Fordelingsnøgle 
for ECB's kapital
(pct.) fra 1. januar 2014 Tegnet kapital (EUR) fra 1. januar 2014 Indbetalt kapital (EUR) fra 1. januar 2014
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268.222.025,17 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1.948.208.997,34 1.948.208.997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20.870.613,63 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann/
Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125.645.857,06 125.645.857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220.094.043,74 220.094.043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957.028.050,02 957.028.050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1.534.899.402,41 1.534.899.402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1.332.644.970,33 1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16.378.235,70 16.378.235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30.537.344,94 30.537.344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21.974.764,35 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta' Malta/
Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7.014.604,58 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433.379.158,03 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212.505.713,78 212.505.713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188.723.173,25 188.723.173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37.400.399,43 37.400.399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83.623.179,61 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136.005.388,82 136.005.388,82
Eurosystemet i alt 69,5581 69,9783 7.575.155.922,19 7.575.155.922,19
Българска народна банка 
(Bulgariens Nationalbank) 0,8644 0,8590 92.986.810,73 3.487.005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174.011.988,64 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161.000.330,15 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65.199.017,58 2.444.963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44.728.929,21 1.677.334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149.363.447,55 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554.565.112,18 20.796.191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281.709.983,98 10.564.124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246.041.585,69 9.226.559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1.480.243.941,72 55.509.147,81
Nationale centralbanker 
uden for euroområdet 
i alt 30,4419 30,0217 3.249.851.147,43 121.869.418,02
I alt* 100,0000 100,0000 10.825.007.069,62 7.697.025.340,21

*På grund af afrunding stemmer tallene ikke nødvendigvis.

Forespørgsler fra medierne kan rettes til Niels Bünemann på tlf.: +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt