Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB in prispevek Latvijas Banke

1. januar 2014
  • Prilagoditev ključa za vpis kapitala, ki se na podlagi BDP in števila prebivalcev opravi vsakih pet let.
  • Latvijas Banka se je pridružila Eurosistemu in v celoti vplačala svoj vpisani kapital.

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja prilagoditev kapitalskega ključa in prispevkov, ki jih vplačajo nacionalne centralne banke (NCB).

V skladu s členom 29 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke so deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB tehtani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in v bruto domačem proizvodu Evropske unije (EU), pri čemer sta oba deleža enakovredna, podatke pa priskrbi Evropska komisija. Uteži se prilagodijo vsakih pet let ali takrat, ko se nova država pridruži EU. Tako se danes kapitalski ključ ECB prilagaja zaradi preračuna, ki se na podlagi podatkov Evropske komisije opravi vsakih pet let. V takih primerih nacionalne centralne banke med sabo prenesejo kapitalske deleže v obsegu, ki je potreben, da bi se porazdelitev deležev ujemala s spremenjenim ključem. Nova porazdelitev deležev nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB je prikazana v tabeli, ki je priložena sporočilu za javnost. Skupni znesek vpisanega kapitala ECB ostaja nespremenjen v višini 10.825.007.069,61 EUR.

Poleg tega je danes Latvija uvedla euro, Latvijas Banka pa vstopila v Eurosistem. V skladu s členom 49 Statuta, po katerem morajo nacionalne centralne banke Eurosistema v celoti vplačati svoj vpisani kapital, je Latvijas Banka vplačala preostanek svojega prispevka h kapitalu ECB. Deset nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja mora kot prispevek k stroškom poslovanja ECB vplačati minimalni odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu, ki trenutno znaša 3,75%.

Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletni strani ECB in bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Porazdelitev kapitala ECB

Ključ za vpis kapitala ECB (%) do 31. decembra 2013 Ključ za vpis kapitala ECB (%) od 1. januarja 2014 Vpisani delež kapitala (EUR) od 1. januarja 2014 Vplačani kapital (EUR) od 1. januarja 2014
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268.222.025,17 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1.948.208.997,34 1.948.208.997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20.870.613,63 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125.645.857,06 125.645.857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220.094.043,74 220.094.043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957.028.050,02 957.028.050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1.534.899.402,41 1.534.899.402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1.332.644.970,33 1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16.378.235,70 16.378.235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30.537.344,94 30.537.344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21.974.764,35 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7.014.604,58 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433.379.158,03 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212.505.713,78 212.505.713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188.723.173,25 188.723.173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37.400.399,43 37.400.399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83.623.179,61 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136.005.388,82 136.005.388,82
Skupaj NCB euroobmočja 69,5581 69,9783 7.575.155.922,19 7.575.155.922,19
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) 0,8644 0,8590 92.986.810,73 3.487.005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174.011.988,64 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161.000.330,15 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65.199.017,58 2.444.963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44.728.929,21 1.677.334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149.363.447,55 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554.565.112,18 20.796.191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281.709.983,98 10.564.124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246.041.585,69 9.226.559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1.480.243.941,72 55.509.147,81
Skupaj NCB zunaj euroobmočja 30,4419 30,0217 3.249.851.147,43 121.869.418,02
Skupaj* 100,0000 100,0000 10.825.007.069,62 7.697.025.340,21

*Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Nielsa Bünemanna, tel. +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije