Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2013

Situaţia economică, monetară şi financiară

Decizia Consiliului guvernatorilor privind asistenţa pentru acoperirea nevoii de lichiditate solicitată de Central Bank of Cyprus

La data de 21 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis menţinerea nivelului actual al asistenţei pentru acoperirea nevoii de lichiditate ( Emergency Liquidity Assistance – ELA) până la 25 martie 2013. Ulterior, acest tip de asistenţă ar putea fi avut în vedere numai în cazul aplicării unui program UE/FMI, care ar asigura solvabilitatea băncilor implicate. Un comunicat de presă anunţând această decizie a fost publicat la aceeaşi dată pe website‑ul BCE.

Comunicare externă

Raportul anual 2012 al BCE

La data de 20 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2012 al BCE, care va fi prezentat Parlamentului European şi publicat în 21 de limbi oficiale ale UE la data de 24 aprilie 2013.

Operaţiuni de piaţă

Modificări aduse utilizării drept garanţii ale Eurosistemului a anumitor obligaţiuni bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de către stat

La data de 20 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept garanţii pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de către stat. În conformitate cu această decizie, începând cu data de 1 martie 2015, utilizarea unor astfel de obligaţiuni drept garanţii în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului de către contrapartida care le utilizează sau de către o entitate strâns legată de contrapartida respectivă nu va fi permisă. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să modifice regulile privind utilizarea de obligaţiuni bancare neacoperite garantate de stat pentru perioada care se încheie la data de 28 februarie 2015. În acest scop, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare), ale cărei dispoziţii le includ pe cele ale mai multor acte juridice existente privind măsuri temporare. În final, în vederea clarificării cadrului general, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2013/5 de abrogare a Deciziilor BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 şi BCE/2012/34. Toate actele juridice sunt disponibile pe website‑ul BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeaşi temă.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raport privind migrarea la SEPA

La data de 20 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului privind migrarea la SEPA, elaborat de Comitetul pentru sisteme de plăţi şi de decontare, unul dintre Comitetele Eurosistemului/SEBC. Raportul descrie situaţia procesului de migrare în zona euro la sfârşitul anului 2012 şi furnizează orientări referitoare la gestionarea procesului de tranziţie în ceea ce priveşte migrarea zonei euro la operaţiunile de transfer de credit SEPA şi de debitare directă SEPA în euro, pentru care data‑limită este 1 februarie 2014, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009. Raportul şi un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website‑ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Raportul 2013 al BCE privind integrarea financiară în Europa („Financial integration in Europe ”)

La data de 20 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că cea de-a şaptea ediţie a raportului BCE privind integrarea financiară în Europa ( Financial integration in Europe) va fi publicată la data de 25 aprilie 2013 cu ocazia conferinţei comune organizate de BCE şi de Comisia Europeană pe tema „Integrarea şi stabilitatea financiară în Europa”. Această ediţie a raportului prezintă situaţia integrării financiare în zona euro şi activităţile Eurosistemului destinate promovării acesteia. Raportul conţine, de asemenea, un capitol privind mecanismul de supraveghere unic, precum şi articole speciale pe teme precum segmentarea pieţei monetare a zonei euro într-un context grevat de rate scăzute ale dobânzilor, integrarea pieţei plăţilor de mică valoare în euro, conturile sectoriale şi reechilibrarea acestora în zona euro şi pieţele monetare din SUA.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la contribuţiile Oesterreichische Nationalbank la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere al Fondului Monetar Internaţional şi un acord bilateral de împrumut între Fondul Monetar Internaţional şi Oesterreichische Nationalbank

La data de 4 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/16, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit în Grecia

La data de 12 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/17, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăţilor cu numerar în Belgia

La data de 18 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/18, la solicitarea Ministerului Finanţelor şi Afacerilor Interne din Belgia.

Avizul BCE cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit în Portugalia

La data de 19 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/19, la solicitarea Ministerului Finanţelor şi a Parlamentului din Portugalia.

Avizul BCE cu privire la conturile de depozit dormante de la instituţiile de credit din Grecia

La data de 19 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/20, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Contacte media