Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. március

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

A Kormányzótanács döntése a Ciprusi Központi Bank által kért sürgősségi likviditási segítségről

A Kormányzótanács 2013. március 21-én úgy határozott, hogy 2013. március 25-ig fenntartja a sürgősségi likviditási segítség (SLS) aktuális szintjét. Ezután viszont az SLS alkalmazása csak abban az esetben vehető fontolóra, ha az érintett bankok fizetőképességét biztosító EU/IMF program van működésben. A döntés napján az EKB weboldalán közzétett sajtóközleményben is tájékoztatták a nyilvánosságot.

Külső kommunikáció

Az EKB 2012-es Éves jelentése

2013. március 20-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2012-es Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament elé terjesztenek, majd 2013. április 24-én az EU 21 hivatalos nyelvén közzétesznek.

Piaci műveletek

Egyes fedezetlen, kormánygaranciával megtámogatott banki kötvények eurorendszerbeli biztosítékként való felhasználására vonatkozó változások

A Kormányzótanács 2013. március 20-án elfogadta a saját felhasználású, fedezetlen, kormánygaranciával megtámogatott banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben való biztosítékként való felhasználására vonatkozó szabályokról szóló EKB/2013/6 határozatot. A határozat 2015. március 1-ji hatállyal megakadályozza, hogy a kötvényt kibocsátó partner, vagy hozzá szorosan kapcsolódó egyéb személy az említett kötvényeket az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben biztosítékul felhasználja. A Kormányzótanács arról is döntött, hogy a 2015. február 28-án záruló időszakra vonatkozóan módosítja azokat a szabályokat, amelyek a fedezetlen, kormánygaranciával támogatott banki kötvények használatáról szólnak. A Kormányzótanács ebből a célból elfogadta az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosíték elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/4 iránymutatást, amely az (átdolgozott) EKB/2007/9 iránymutatást módosítja, és rendelkezései az átmeneti intézkedésekről szóló több meglevő jogszabályt is magukban foglalnak. Az általános feltételrendszer pontosítása érdekében a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2013/5 határozatot, amellyel hatályon kívül helyezi az EKB/2011/4, EKB/2011/10, EKB/2012/32 és EKB/2012/34 határozatot. A jogszabályok az EKB weboldalán tekinthetők meg a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A SEPA migrációs jelentése

A Kormányzótanács 2013. március 20-án engedélyezte a SEPA migrációs beszámolójának közzétételét. A jelentést az eurorendszer/KBER Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága készítette. A jelentésben bemutatják az euroövezeti migrációs folyamat 2012. végi állását, valamint útmutatást nyújtanak az euroövezetben az euroalapú SEPA-s átutalási és beszedési modellekre való átállás menedzsmentjéről. A migráció lezárásának időpontját az az Európai Parlament és a Tanács euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló és a 924/2009/EK rendeletet módosító 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) 2014. február 1-jében jelöli meg. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB „Európai pénzügyi integráció” című 2013-as beszámolója

A Kormányzótanács 2013. március 20-i ülésén foglalkozott az „Európai pénzügyi integráció” című hetedik EKB-s jelentéssel, amelyet 2013. április 25-én az EKB és az Európai Bizottság „Európai pénzügyi integrációról és stabilitásról” szóló közös konferenciája alkalmával tesznek közzé. A kiadvány az euroövezeten belüli pénzügyi integráció helyzetét és az eurorendszernek ezzel kapcsolatos tevékenységét mutatja be. Emellett külön fejezetet szentel az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) témakörének olyan egyéb kérdések mellett, mint az euroövezet alacsony kamatkörnyezetében tapasztalható pénzpiaci szegmentáció, az övezet kisösszegű pénzforgalmának integrációja, az egyes szektorok pénzügyi számlái közötti egyensúlytalanságok leépítése, valamint az Egyesült Államok pénzpiacai.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az Oesterreichische Nationalbanknak a Nemzetközi Valutaalap szegénységet csökkentő és a növekedést segítő alapjába történő befizetéséről, továbbá a Nemzetközi Valutaalap és az Oesterreichische Nationalbank között létrejött kétoldalú kölcsön-megállapodásról

2013. március 4-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/16 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a görögországi hitelintézetek feltőkésítéséről

2013. március 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/17 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a belgiumi készpénzfizetések korlátozásáról

2013. március 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/18 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium és belügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a portugáliai hitelintézetek feltőkésítéséről

2013. március 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/19 véleményt, amelyet a portugál pénzügyminisztérium és a portugál parlament felkérésére adott ki.

Vélemény a görögországi hitelintézeteknél vezetett alvó betéti számlákról

2013. március 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/20 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Médiakapcsolatok