European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2012

Operaţiuni de piaţă

Măsuri temporare referitoare la eligibilitatea unor titluri suplimentare garantate cu active drept colateral în cadrul Eurosistemului

La data de 28 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/11 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului. Modificarea extinde criteriile de eligibilitate pentru acceptarea titlurilor garantate cu active drept colateral eligibil în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Decizia a fost publicată la aceeaşi dată pe website-ul BCE.

Măsuri referitoare la eligibilitatea obligaţiunilor bancare garantate de stat drept colateral în cadrul Eurosistemului

La data de 3 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/12 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului. Modificarea prevede îngheţarea la nivelurile actuale a obligaţiunilor bancare garantate de stat destinate utilizării proprii şi impune, în cazul tuturor solicitărilor ulterioare de majorare a acestor niveluri, aprobarea ex ante de către Consiliul guvernatorilor a solicitării respective, însoţită de un plan de finanţare. Decizia a fost publicată la aceeaşi dată pe website-ul BCE.

Conformitatea cu definiţia prevăzută în cadrul Basel II pentru nerespectarea obligaţiilor de plată

La data de 4 aprilie 2012, Consiliul guvernatorilor a decis că instrumentele de rating care, până la 31 mai 2012, nu sunt conforme cu definiţia prevăzută în cadrul Basel II pentru nerespectarea obligaţiilor de plată vor fi excluse din categoria surselor cadrului de evaluare a creditelor al Eurosistemului ( Eurosystem credit assessment framework – ECAF) până când devin conforme. În urma acestei decizii, la data de 5 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a decis să excludă, pentru moment, următoarele instrumente de rating din categoria surselor ECAF: ICAP, Coface Serviços Portugal şi Cerved.

Acceptarea celui de-al treilea set de cadre naţionale privind creanţele suplimentare de natura creditelor

Ca urmare a deciziei din data de 8 decembrie 2011 de a permite băncilor centrale naţionale (BCN) din cadrul Eurosistemului, ca măsură temporară, să accepte drept colateral creanţe performante suplimentare de natura creditelor care îndeplinesc criterii specifice de eligibilitate, Consiliul guvernatorilor a aprobat, la data de 5 iulie 2012, cadrul propus de Bank of Greece pentru creanţele suplimentare de natura creditelor, precum şi extinderea domeniilor de aplicare ale cadrelor propuse de Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal şi Banca d’Italia. Informaţii mai detaliate privind aceste cadre vor deveni disponibile pe website‑ul BCE şi pe cele ale BCN respective.

Implementarea cerinţelor de raportare de date la nivel de credit pentru titluri garantate cu active

La data de 5 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a decis să implementeze raportarea de date la nivel de credit sub forma unei cerinţe de eligibilitate a colateralului aplicabile titlurilor garantate cu active în cadrul de garantare al Eurosistemului. În total, va exista o perioadă de tranziţie de nouă luni până la asigurarea conformităţii depline cu standardele de raportare aplicabile formularelor de raportare la nivel de credit. Perioada de tranziţie se aplică începând cu datele la care raportarea devine obligatorie pentru fiecare clasă de titluri garantate cu active. Consiliul guvernatorilor a stabilit, de asemenea, datele efective de începere a raportării de date la nivel de credit pentru titlurile garantate cu ipoteci rezidenţiale, securitizările de împrumuturi acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi titlurile garantate cu ipoteci nerezidenţiale, precum şi pentru titlurile garantate cu active aferente achiziţiilor de autovehicule, creditelor de consum şi achiziţiilor în leasing. Informaţii mai detaliate sunt prezentate într-un comunicat de presă publicat pe website‑ul BCE la data de 6 iulie 2012.

Transparenţă sporită pentru datele privind operaţiunile

La data de 6 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a hotărât că BCE va publica trimestrial informaţii privind colateralul, sub formă de grafice şi tabele de date. Aceste informaţii sunt, în prezent, furnizate în cadrul Raportului anual al BCE şi cuprind: colateralul eligibil pentru utilizare în cadrul operaţiunilor Eurosistemului, clasificat în funcţie de grupa de active; nivelurile de supracolateralizare; şi colateralul deja constituit, repartizat pe grupe de active. Publicarea primului set de astfel de date este planificată a avea loc în luna septembrie 2012.

Eligibilitatea colateralului în cazul obligaţiunilor emise sau garantate de statul grec

Având în vedere că sistemul de răscumpărare pentru titlurile de credit tranzacţionabile emise sau garantate integral de către Republica Elenă expiră la data de 25 iulie 2012, aceste instrumente devin, pentru moment, neeligibile pentru utilizare drept colateral în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Conform procedurilor stabilite, Consiliul guvernatorilor va evalua eligibilitatea potențială a acestora după încheierea analizei efectuate în prezent de către Comisia Europeană, în colaborare cu BCE şi FMI, asupra progreselor înregistrate de Grecia în cadrul celui de-al doilea program de ajustare. Comunicatul de presă şi actul juridic pe această temă (Decizia BCE/2012/14) au fost publicate pe website-ul BCE la data de 20 iulie 2012.

Sisteme de plăţi şi de decontare

Orientare privind TARGET2-Securities

La data de 19 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities (reformare). Orientarea va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Numirea membrilor Comitetului pentru T2S

La data de 19 iulie 2012, în conformitate cu Decizia BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities ( TARGET2-Securities Board), Consiliul guvernatorilor a numit membrii Comitetului pentru T2S, care va deveni operaţional imediat, sub preşedinţia lui Jean‑Michel Godeffroy. Componenţa Comitetului pentru T2S a fost anunţată în cadrul unui comunicat de presă pe această temă publicat la data de 19 iulie 2012 pe website-ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Răspunsul Eurosistemului la Cartea verde a Comisiei Europene referitoare la sectorul bancar paralel

La data de 5 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la Cartea verde referitoare la sectorul bancar paralel. Răspunsul Eurosistemului, transmis imediat Comisiei Europene, a fost publicat în ziua următoare pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la recapitalizarea bancară în Slovenia

La data de 21 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/48, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la Magyar Nemzeti Bank

La data de 28 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/49, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la Legile privind Central Bank of Cyprus din 2002 - 2007

La data de 11 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/51 la solicitarea preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în aplicare în cadrul reglementării financiare în Irlanda

La data de 16 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/52, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la taxa bancară şi contribuţiile la sistemul de garantare a depozitelor în Slovacia

La data de 16 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/53, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovacia.

Avizul BCE cu privire la anumite bancnote vechi care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată în Suedia

La data de 17 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/54, la solicitarea Sveriges Riksbank.

Avizul BCE cu privire la consolidarea supravegherii financiare şi înfiinţarea unui comitet pentru stabilitate financiară în Germania

La data de 17 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/55, la solicitarea Ministerului Federal al Finanţelor din Germania.

Statistică

Ajustarea agregatelor monetare

La data de 5 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat ajustarea (i) agregatelor monetare, prin excluderea operaţiunilor repo derulate prin intermediul contrapartidelor centrale de la poziţia aferentă componentei M3 „tranzacţii de răscumpărare efectuate de AIF” şi a (ii) agregatelor creditului, prin excluderea operaţiunilor repo reversibile derulate prin intermediul contrapartidelor centrale de la poziţia aferentă componentei M3 „împrumuturi acordate AIF”. Publicarea primului set de statistici ajustate va avea loc la sfârşitul lunii septembrie 2012, datele monetare urmând a fi publicate în luna august 2012.

Guvernanţa corporativă

Avizul Consiliului guvernatorilor BCE cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE

La data de 18 iulie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/56, la solicitarea preşedintelui Consiliului European. Avizul a fost publicat la data de 19 iulie 2012 pe website‑ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media