European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2012. július

Piaci műveletek

További eszközfedezetű értékpapírok mint eurorendszerbeli biztosítékok elfogadhatóságával kapcsolatos ideiglenes intézkedések

A Kormányzótanács 2012. június 28-án elfogadta az EKB/2012/11 határozatot, amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozatot módosítja. A módosítás kibővíti az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben biztosítékként elfogadható eszközfedezetű értékpapírok alkalmassági kritériumait. A határozatot még aznap közzétették az EKB weboldalán.

Kormánygaranciával megtámogatott banki kötvények eurorendszerbeli fedezetként történő elfogadhatóságával kapcsolatos intézkedések

A Kormányzótanács 2012. július 3-án elfogadta az EKB/2012/12 határozatot, amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozatot módosítja. A módosítás befagyasztja a saját felhasználású, kormánygaranciával megtámogatott banki kötvények jelenlegi szintjét, és előírja, hogy a szint növelésére irányuló kérelmeket, amelyeket finanszírozási tervvel is ki kell egészíteni, a Kormányzótanácsnak előzetesen el kell fogadnia. A határozatot még aznap közzétették az EKB weboldalán.

Összhang a csőd Bázel II-ben rögzített meghatározásával

2012. április 4-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy azokat a hitelminősítő eszközöket, amelyeket 2012. május 31-ig nem hozzák összhangba a csőd Bázel II-ben rögzített meghatározásával, az összhang megteremtéséig kizárja az eurorendszer hitelminősítő rendszeréből (ECAF). E határozat nyomán 2012. július 5-én a Kormányzótanács úgy döntött, hogy az alábbi hitelminősítő eszközöket kizárja az ECAF-források közül: ICAP, Coface Serviços Portugal és Cerved.

A pótlólagos hitelkövetelésekre vonatkozó nemzeti szabályrendszerek harmadik hullámának elfogadása

A Kormányzótanács 2011. december 8-i döntésének folyományaként – amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti központi bankok átmeneti megoldásként pótlólagosan bevont, teljesítő hitelköveteléseket is elfogadjanak fedezetül, amennyiben azok kielégítenek bizonyos alkalmassági kritériumokat – 2012. július 5-én jóváhagyta a Görög Nemzeti Bank által javasolt, pótlólagosan bevont hitelkövetelésekre (ACC) vonatkozó szabályrendszert, illetve az ACC-szabályrendszereknek a Ciprusi Központi Bank, a Banco de Portugal és a Banca d’Italia által javasolt kiterjesztését. A szabályrendszerekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatás az EKB és az érintett nemzeti központi bankok weboldalain lesz olvasható.

Az eszközfedezetű értékpapírokkal kapcsolatos hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

A Kormányzótanács 2012. július 5-én úgy döntött, hogy a hitelszintű adatszolgáltatást az eszközfedezetű értékpapírok (ABS-ek) mint biztosítékok alkalmassági követelményének tekinti az eurorendszer fedezeti keretrendszerében. A hitelszintű adatszolgáltatási sablonokra vonatkozó jelentéstételi szabványok teljes körű bevezetésére kilenc hónapos átmeneti időszakot szabtak meg. Az átmeneti időszak akkor kezdődik, amikor az ABS-ek valamennyi eszközkategóriájában kötelezővé válik az adatszolgáltatás. A Kormányzótanács azt is eldöntötte, hogy mikortól kezdve kell hitelszintű adatokat szolgáltatni a lakáscélú jelzáloggal fedezett értékpapírokról, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek értékpapírosításáról, a jelzáloggal fedezett kereskedelmi értékpapírokról, valamint a fogyasztói hitellel, bérleti szerződéssel vagy autóhitellel fedezett ABS-ekről. Részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán 2012. július 6-án közzétett sajtóközleményben olvasható.

A műveletekről szóló adatok fokozott átláthatósága

A Kormányzótanács 2012. július 6-án úgy döntött, hogy az EKB negyedévenként, táblázatok és ábrák formájában tesz közzé információkat a fedezetekről. Az EKB jelenleg az Éves jelentésében közli ezeket az információkat, beleértve az eurorendszer műveleteiben használható biztosítékokat eszközcsoportonkénti és túlfedezettségi szint szerinti bontásban, valamint az adott biztosítékokat eszközcsoportonkénti bontásban. Ezeket az adatokat a tervek szerint először 2012 szeptemberében teszik közzé.

A görög kormány által kibocsátott vagy garantált kötvények fedezetként való elfogadhatósága

Mivel 2012. július 25-én lejár a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált, forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok visszavásárlási programja, ezek egyelőre nem használhatók fel biztosítékul az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben. A bevett eljárásnak megfelelően a Kormányzótanács az Európai Bizottságnak az EKB-val és az IMF-fel közös, folyamatban levő felülvizsgálatának lezárása után vizsgálja meg a kérdéses instrumentumok lehetséges elfogadhatóságát. A felülvizsgálat tárgya, hogy milyen eredményeket ért el Görögország a második kiigazítási programban. A vonatkozó sajtóközleményt és jogszabályt (EKB/2012/14 határozat) 2012. július 20-án tették közzé az EKB weboldalán.

Fizetési és elszámolási rendszerek

Iránymutatás a TARGET2-Securities rendszerről

A Kormányzótanács 2012. július 19-én elfogadta az ECB/2012/13 iránymutatást a TARGET2-Securities rendszerről (átdolgozás). Az iránymutatás hamarosan megjelenik mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában, mind az EKB weboldalán.

A T2S Tanács tagjainak kinevezése

A Kormányzótanács – a Target2-Securities Tanács létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozatával összhangban – 2012. július 19-én kinevezte a Jean-Michel Godeffroy elnökletével rövidesen munkához látó Tanács tagjait. A T2S Tanács összetételét az EKB weboldalán 2012. július 19-én megjelent sajtóközleményben hozták nyilvánosságra.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az eurorendszer válasza a Bizottság árnyékbanki tevékenységekről szóló zöld könyvére

A Kormányzótanács 2012. július 5-én elfogadta az eurorendszer válaszát a Bizottságnak az árnyékbanki tevékenységekről szóló zöld könyvére. Az Európai Bizottsághoz azonnal eljuttatott dokumentumot másnap tették közzé az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a szlovén bankok újratőkésítéséről

2012. június 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/48 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Magyar Nemzeti Bankról

2012. június 28-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/49 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Ciprusi Központi Bankról szóló, 2002 és 2007 közötti törvényekről

2012. július 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/51 véleményt, amelyet a ciprusi képviselőház felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a pénzügyi szabályozás felügyeletének és végrehajtásának erősítéséről szóló új írországi intézkedésekről

2012. július 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/52 véleményt, amelyet az ír pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a szlovákiai bankadóról és a betétbiztosítási rendszerhez való hozzájárulásokról

2012. július 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/53 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény egyes régi svédországi bankjegyek fizetőeszköz minőségének megszűnéséről

2012. július 17-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/54 véleményt, amelyet a Sveriges Riksbank felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a németországi pénzügyi felügyelet erősítéséről és a pénzügyi stabilitási bizottság létrehozásáról

2012. július 17-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/55 véleményt, amelyet a német Szövetségi Pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Monetáris aggregátumok kiigazítása

2012. július 5-én a Kormányzótanács elfogadta (i) a monetáris aggregátumok oly módon történő kiigazítását, hogy az M3 „egyéb pénzügyi közvetítők repomegállapodásai” komponenséből levonják a központi szerződő feleken keresztül végrehajtott repoműveleteket; és (ii) a hitelaggregátumok oly módon történő kiigazítását, hogy az M3 „egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitelek” komponenséből levonják a központi szerződő feleken keresztül végrehajtott fordított repoműveleteket. A kiigazított statisztikákat a 2012. augusztusi monetáris adatok közzétételével először 2012. szeptember végén hozzák nyilvánosságra.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB Kormányzótanácsának véleménye az EKB Igazgatósága egyik tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

2012. július 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/56 véleményt, amelyet az Európai Tanács elnökének felkérésére bocsátott ki. A vélemény 2012. július 19-én az EKB weboldalán jelent meg.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok