European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2012

Markkinaoperaatiot

Tiettyjen omaisuusvakuudellisten arvopaperien hyväksyminen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2012 päätöksen EKP/2012/11, jolla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettua päätöstä EKP/2011/25. Muutos koskee kelpoisuusvaatimuksia, jotka omaisuusvakuudellisten arvopaperien on täytettävä, jotta ne voidaan hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Päätös julkaistiin samana päivänä EKP:n verkkosivuilla.

Valtion takaamat pankkien joukkolainat ja niiden hyväksyminen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 3.7.2012 päätöksen EKP/2012/12, jolla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettua päätöstä EKP/2011/25. Muutoksen seurauksena pankit eivät voi lisätä omien valtion takaamien joukkolainojensa vakuuskäyttöä nykyisestä, jollei EKP:n neuvosto ole hyväksynyt lisäystä etukäteen. Lisäyspyynnön liitteenä tulee olla rahoitussuunnitelma. Päätös julkaistiin samana päivänä EKP:n verkkosivuilla.

Maksukyvyttömyyden määritelmä luottoluokitusvälinepalveluissa

EKP:n neuvosto päätti 4.4.2012, että 31.5.2012 jälkeen eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa käytetään luottoluokituslähteinä ainoastaan sellaisia luottoluokitusvälinepalveluja, joissa noudatetaan Basel II ‑säännöstön mukaista maksukyvyttömyyden määritelmää. Päätöksen seurauksena EKP:n neuvosto päätti 5.7.2012, että ICAP, Coface Serviços Portugal ja Cerved eivät toistaiseksi ole käytössä eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnin luottoluokituslähteinä.

Kansalliset lainasaamisten vakuuskelpoisuusvaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.7.2012 Kreikan keskuspankin ehdottamat lainasaamisten vakuushallintajärjestelyt sekä Kyproksen, Portugalin ja Italian keskuspankkien järjestelyjen laajentamisen. Kansallisilla keskuspankeilla on EKP:n neuvoston 8.12.2011 tekemän päätöksen seurauksena mahdollisuus hyväksyä tilapäisesti vakuudeksi aiempaa useampia maksuhäiriöttömiä lainasaamisia, jotka täyttävät erityiset kelpoisuusvaatimukset. Tarkempia tietoja kansallisista järjestelyistä julkaistaan kunkin kansallisen keskuspankin omilla verkkosivuilla sekä EKP:n verkkosivuilla.

Lainakohtaisten tietojen edellyttäminen omaisuusvakuudellisista arvopapereista

EKP:n neuvosto päätti 5.7.2012, että eurojärjestelmän vakuuskäytännössä edellytetään jatkossa lainakohtaisia tietoja omaisuusvakuudellisista arvopapereista. Yhdeksän kuukauden siirtymäajan jälkeen lainakohtaisten tietojen raportoinnissa on käytettävä täysin vaatimusten mukaisia raportointimalleja. Eri luokkiin kuuluvien omaisuusvakuudellisten arvopaperien siirtymäajat alkavat aina siitä päivästä, jona raportointi tulee pakolliseksi. EKP:n neuvosto päätti myös, minä päivinä lainakohtaisia tietoja aletaan raportoida asuntolainavakuudellisista arvopapereista, pk-yrityslainavakuudellisista arvopapereista ja liikekiinteistölainavakuudellisista arvopapereista sekä autolainavakuudellisista, kulutusluottovakuudellisista ja leasingsaamisvakuudellisista arvopapereista. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla 6.7.2012 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Operaatioita koskevien tietojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 6.7.2012, että EKP alkaa julkaista tietoja vakuuksista neljännesvuosittain. Tiedot esitetään taulukko- ja kuviomuodossa. Nykyisin EKP:n vuosikertomuksessa esitetään tiedot eurojärjestelmän operaatioissa hyväksyttävistä vakuuksista omaisuuslajeittain, käyttämättömien vakuuksien osuudesta sekä vakuudeksi toimitetuista omaisuuseristä omaisuuslajeittain. Nämä tiedot on tarkoitus julkaista ensimmäisen kerran syyskuussa 2012.

Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien joukkolainojen hyväksyminen vakuudeksi

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien takaisinosto-ohjelma päättyy 25.7.2012, joten nämä instrumentit menettävät toistaiseksi vakuuskelpoisuutensa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Vakiintuneen käytännön mukaisesti EKP:n neuvosto arvioi mahdollista vakuuskelpoisuutta uudelleen, kun Euroopan komission yhdessä EKP:n ja IMF:n kanssa parhaillaan suorittama Kreikan toisen sopeutusohjelman etenemisen tarkastus saadaan päätökseen. Aihetta koskeva lehdistötiedote ja EKP:n päätös EKP/2012/14 julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 20.7.2012.

Maksu- ja selvitysjärjestelmät

T2S-suuntaviivat

EKP:n neuvosto antoi 19.7.2012 suuntaviivat EKP/2012/13 TARGET2-Securities-hankkeesta (uudelleenlaadittu teksti). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

T2S-johtokunnan jäsenten nimittäminen

EKP:n neuvosto nimitti 19.7.2012 T2S-johtokunnan jäsenet TARGET2-Securities-johtokunnan perustamista koskevan päätöksen EKP/2012/6 mukaisesti. T2S-johtokunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa välittömästi puheenjohtajanaan Jean-Michel Godeffroy. T2S-johtokunnan kokoonpanoa koskeva lehdistötiedote julkaistiin 19.7.2012 EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission kuulemiseen varjopankkitoiminnasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.7.2012 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission vihreän kirjan muodossa järjestettyyn kuulemiseen varjopankkitoiminnasta. Eurojärjestelmän vastaus toimitettiin välittömästi Euroopan komissiolle, ja se julkaistiin seuraavana päivänä EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto pankkien pääomapohjan vahvistamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 21.6.2012 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/48.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankista

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2012 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/49.

EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusta koskevista laeista vuosilta 2002–2007

EKP:n neuvosto antoi 11.7.2012 Kyproksen edustajainhuoneen puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2012/51.

EKP:n lausunto uusista toimenpiteistä valvonnan ja täytäntöönpanon vahvistamiseksi finanssimarkkinoiden sääntelyssä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2012 Irlannin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/52.

EKP:n lausunto pankeilta perittävästä maksusta ja maksuista talletussuojajärjestelmään Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2012 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/53.

EKP:n lausunto tietyistä vanhoista seteleistä, jotka lakkaavat olemasta laillisia maksuvälineitä Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 17.7.2012 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/54.

EKP:n lausunto finanssivalvonnan vahvistamisesta ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontakomitean perustamisesta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 17.7.2012 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/55.

Tilastot

Muutos raha-aggregaatteihin

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.7.2012 muutoksen raha- ja luottoaggregaatteihin. Raha-aggregaateissa keskusvastapuolten välityksellä suoritetut repo-operaatiot jäävät pois M3:n erästä ”muiden rahoituksenvälittäjien takaisinostosopimukset”. Luottoaggregaateissa keskusvastapuolten välityksellä suoritetut käänteiset repo-operaatiot jäävät pois M3:n vastaerästä ”muille rahoituksenvälittäjille myönnetyt lainat”. Muutokset ovat mukana syyskuun lopussa julkaistavissa rahan määrää koskevissa tiedoissa elokuulta 2012.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 18.7.2012 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2012/56. Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 19.7.2012.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle