Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2011

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raportul privind Programul Target2-Securities

La data de 17 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a analizat progresele înregistrate în implementarea Programului TARGET2-Securities (T2S). Mai multe informaţii vor fi oferite la momentul oportun în secţiunea referitoare la T2S de pe website‑ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Contribuţia Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la agenţiile de rating de credit

La data de 11 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la agenţiile de rating de credit şi eventualele iniţiative ulterioare la nivelul UE destinate consolidării cadrului de reglementare a activităţilor acestor agenţii. Răspunsul este disponibil pe website‑ul BCE.

Contribuţia Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană în legătură cu revizuirea Directivei privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID)

La data de 17 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la revizuirea MiFID. Răspunsul este disponibil pe website‑ul BCE.

Raportul Comitetului de supraveghere bancară cu privire la evoluţiile recente în domeniul securitizării

La data de 17 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea unui raport elaborat de fostul Comitet de supraveghere bancară cu privire la evoluţiile recente de pe pieţele europene de tranzacţionare a instrumentelor de securitizare. Raportul, care va fi disponibil în curând pe website‑ul BCE, analizează evoluţiile respective din perspectiva factorilor care exercită un impact asupra cererii şi ofertei de instrumente securitizate.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la competenţa Bursei de valori din Cipru de a impune sancţiuni

La data de 14 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Cipru (CON/2011/2).

Avizul BCE cu privire la modificarea Legii bancare din Slovenia

La data de 26 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Adunării Naţionale a Republicii Slovenia (CON/2011/3).

Avizul BCE cu privire la fondurile de investiţii de tip închis din Polonia care emit certificate de investiţii care nu au caracter public

La data de 27 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia (CON/2011/4).

Avizul BCE cu privire la punerea în aplicare a principiilor pentru dezvoltarea structurilor financiare cu rol de supraveghere din Belgia

La data de 28 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/5).

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat financiar

La data de 28 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/6). Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Avizul BCE cu privire la modificarea cadrului naţional pentru operaţiunile de politică monetară din Lituania în vederea unei mai bune armonizări cu Eurosistemul

La data de 1 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Lietuvos bankas (CON/2011/7).

Avizul BCE cu privire la o recomandare de decizie a Consiliului privind modalităţile de renegociere a acordului monetar cu Principatul Monaco

La data de 11 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/8). Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Avizul BCE cu privire la modificarea Constituţiei Poloniei în legătură cu adoptarea monedei euro

La data de 14 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea preşedintelui Parlamentului polonez (CON/2011/9).

Avizul BCE cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară

La data de 14 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice şi Finanţelor din Italia (CON/2011/10).

Avizul BCE cu privire la includerea cooperativelor de credit din Polonia în programul Trezoreriei de stat pentru susţinerea instituţiilor financiare

La data de 16 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia (CON/2011/11).

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la programele de garantare a depozitelor (reformare) şi cu privire la o propunere de Directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori

La data de 16 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/12). Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Avizul BCE cu privire la reforma guvernanţei economice din Uniunea Europeană

La data de 16 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/13). Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Cooperarea la nivel internaţional şi european

Contribuţia Eurosistemului la consultarea publică a Comisiei Europene referitoare la Actul privind piaţa unică

La data de 10 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la comunicarea „Către un Act privind piaţa unică”, în care sunt prezentate o serie de propuneri vizând relansarea pieţei unice şi care are drept obiectiv implementarea integrală a acestora până în anul 2012. Răspunsul Eurosistemului este disponibil pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Preşedinţia Comitetului pentru stabilitate financiară (CSF)

La data de 3 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor l‑a numit pe dl Mauro Grande, director general al Direcţiei Generale Stabilitate Financiară din cadrul BCE, în funcţia de preşedinte al CSF.

Proiectul vizând noul sediu al BCE

Acordul privind executarea lucrărilor structurale

La data de 8 februarie 2011, Banca Centrală Europeană a dat publicităţii un comunicat de presă referitor la acordul încheiat cu Baresel GmbH, conform căruia compania va finaliza lucrările structurale la noul turn dublu de birouri până la nivelul parterului.

Contacte media