Menu

Sklepi sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2011

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Poročilo o napredku projekta TARGET2-Securities

Svet ECB je 17. februarja 2011 obravnaval dosedanji potek programa TARGET2-Securities. Podrobnejše informacije bodo kmalu objavljene v razdelku o tem projektu na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Prispevek Eurosistema k javni razpravi Evropske komisije o bonitetnih agencijah

Svet ECB je 11. februarja 2011 odobril odgovor Eurosistema v javni razpravi Evropske komisije o bonitetnih agencijah in morebitnih prihodnjih pobudah na ravni EU za krepitev regulativnega okvira v zvezi s temi dejavnostmi. Odgovor je objavljen na spletni strani ECB.

Prispevek Eurosistema k javni razpravi Evropske komisije »Revizija direktive o trgih finančnih instrumentov«

Svet ECB je 17. februarja odobril odgovor Eurosistema v javni razpravi Evropske komisije o reviziji te direktive. Odgovor je objavljen na spletni strani ECB.

Poročilo odbora BSC o zadnjih dogajanjih na področju listinjenja

Svet ECB je 17. februarja odobril objavo poročila o zadnjih dogajanjih na evropskih trgih listinjenja, ki ga je pripravil nekdanji Odbor za bančni nadzor (Banking Supervision Committee, BSC). Poročilo ta dogajanja obravnava v luči dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje po listinjenih produktih. Poročilo bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pooblastilih ciprske borze za nalaganje sankcij

Svet ECB je 14. januarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance (CON/2011/2).

Mnenje ECB o spremembah slovenskega Zakona o bančništvu

Svet ECB je 26. januarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije (CON/2011/3).

Mnenje ECB o zaprtih naložbenih skladih na Poljskem, ki izdajajo nejavne naložbene certifikate

Svet ECB je 27. januarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance (CON/2011/4).

Mnenje ECB o izvajanju načel za razvoj strukture finančnega nadzora v Belgiji

Svet ECB je 28. januarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/5).

Mnenje ECB o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES in 2006/48/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu

Svet ECB je 28. januarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/6). Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o spremembah litovskega nacionalnega okvira za operacije denarne politike z namenom nadaljnje harmonizacije z Eurosistemom

Svet ECB je 1. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/7).

Mnenje ECB o priporočilu sklepa Sveta o ureditvah za ponovna pogajanja o monetarnem sporazumu s Kneževino Monako

Svet ECB je 11. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/8). Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mnenje o spremembah poljske ustave zaradi sprejetja eura

Svet ECB je 14. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika spodnjega doma poljskega parlamenta (CON/2011/9).

Mnenje ECB o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo

Svet ECB je 14. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance (CON/2011/10).

Mnenje ECB o vključitvi poljskih kreditnih zadrug v podporo državne zakladnice za finančne institucije

Svet ECB je 16. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance (CON/2011/11).

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog (prenova) in o predlogu direktive o spremembi Direktive 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odškodninskih shemah za vlagatelje

Svet ECB je 16. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/12). Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o reformi ekonomskega upravljanja v Evropski uniji

Svet ECB je 16. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/13). Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Prispevek Eurosistema k javni razpravi Evropske komisije o Aktu o enotnem trgu

Svet ECB je 10. februarja 2011 odobril odgovor Eurosistema v javni razpravi Evropske komisije o njenem predlogu za oblikovanje akta o enotnem trgu (Towards a Single Market Act). Ta vsebuje seznam predlogov za okrepitev enotnega trga, ki naj bi bili v celoti uvedeni do leta 2012. Odgovor Eurosistema je objavljen na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora za finančno stabilnost

Svet ECB je 3. februarja 2011 imenoval Maura Grandeja, vodjo generalnega direktorata Finančna stabilnost, za predsednika Odbora za finančno stabilnost.

Nova stavba ECB

Sporazum o izvedbi konstrukcijskih del

Evropska centralna banka je 8. februarja 2011 objavila sporočilo za javnost o sporazumu s podjetjem Baresel GmbH, po katerem bo to podjetje dokončalo konstrukcijska dela za novo stavbo ECB do pritličja.

Stiki za medije