Menu

Rozhodnutí přijatá radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Únor 2011

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zpráva o pokroku TARGET2-Securities

Dne 17. února 2011 posoudila Rada guvernérů dosažený pokrok programu TARGET2-Securities (T2S). Podrobnosti budou včas zveřejněny na internetových stránkách ECB v části o T2S.

Finanční stabilita a dohled

Příspěvek Eurosystému k veřejné konzultaci vedené Evropskou komisí o ratingových agenturách

Dne 11. února 2011 Rada guvernérů schválila odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Komisí o ratingových agenturách a budoucích možných iniciativách na úrovni EU zaměřených na posílení regulačního rámce souvisejícího s jejich aktivitami. Uvedená odpověď je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Příspěvek Eurosystému k veřejné konzultaci vedené Evropskou komisí o „Revizi směrnice o trzích finančních nástrojů“ (MiFID)

Dne 17. února 2011 schválila Rada guvernérů odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Komisí o revizi MiFID. Uvedená odpověď je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva Výboru pro bankovní dohled

Dne 17. února 2011 schválila Rada guvernérů zveřejnění zprávy o posledním vývoji na evropském trhu sekuritizací, kterou připravil bývalý Výbor pro bankovní dohled. Uvedeným vývojem se zpráva zabývá s ohledem na faktory ovlivňující poptávku po sekuritizovaných produktech a jejich nabídku. Zpráva bude brzy zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k sankčním pravomocem Kyperské burzy

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 14. ledna 2011 na žádost kyperského ministerstva financí (CON/2011/2).

Stanovisko ECB ke změnám slovinského zákona o bankovnictví

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 26. ledna 2011 na žádost Národního shromáždění Slovinské republiky (CON/2011/3).

Stanovisko ECB k uzavřeným investičním fondům v Polsku vydávajícím investiční certifikáty, které nejsou určeny veřejnosti

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 27. ledna 2011 na žádost polského ministra financí (CON/2011/4).

Stanovisko ECB k realizaci zásad rozvoje struktur finančního dohledu v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 28. ledna 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/5).

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 28. ledna 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/6). Stanovisko bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB ke změnám litevského vnitrostátního rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 1. února 2011 na žádost Lietuvos bankas (CON/2011/7).

Stanovisko ECB k doporučení pro rozhodnutí Rady o režimu opětovného sjednání měnové dohody s Monackým knížectvím

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 11. února 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/8). Stanovisko bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB ke změnám polské ústavy týkajícím se přijetí eura

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 14. února 2011 na žádost maršálka polského parlamentu (CON/2011/9).

Stanovisko ECB k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 14. února 2011 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí (CON/2011/10).

Stanovisko ECB k zahrnutí polských úvěrních družstev do pomoci státní pokladny pro finanční instituce

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 16. února 2011 na žádost polského ministra financí (CON/2011/11).

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech odškodnění investorů

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 16. února 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/12). Stanovisko bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k reformě hospodářského řízení v Evropské unii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 16. února 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/13). Stanovisko bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Příspěvek Eurosystému k veřejné konzultaci vedené Evropskou komisí o Aktu o jednotném trhu

Dne 10. února 2011 schválila Rada guvernérů odpověď Eurosystému na konzultaci, kterou vedla Evropská komise o sdělení „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“, jež obsahuje seznam návrhů na nové nastartování jednotného trhu a má za cíl jejich plnou realizaci do roku 2012. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Předseda Výboru pro finanční stabilitu (FSC)

Rada guvernérů jmenovala 3. února 2011 předsedou FSC Maura Grandeho, generálního ředitele generálního ředitelství ECB pro finanční stabilitu.

Projekt nového sídla ECB

Dohoda o provedení hrubé stavby

Dne 8. února 2011 zveřejnila Evropská centrální banka tiskovou zprávu o dohodě, kterou uzavřela se společností Baresel GmbH, jež podle ní dokončí hrubou stavbu dvojice nových výškových kancelářských budov od podzemních podlaží po přízemí.

Kontakty pro média