Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2011

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Voortgangsverslag TARGET2-Securities

Op 17 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur de voortgang van het TARGET2-Securities Programme (T2S) beoordeeld. Gedetailleerdere informatie zal te zijner tijd beschikbaar worden gesteld in het T2S-gedeelte van de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Bijdrage van het Eurosysteem inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over kredietbeoordelingsbureaus

Op 11 februari 2011 gaf de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Commissie over kredietbeoordelingsbureaus en mogelijke toekomstige initiatieven op EU-niveau gericht op de versterking van het regelgevend kader ten aanzien van hun activiteiten. Het antwoord is beschikbaar op de website van de ECB.

Bijdrage van het Eurosysteem aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de "Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)”

Op 17 februari 2011 gaf de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Commissie over de herziening van de MiFID-richtlijn. Het antwoord is beschikbaar op de website van de ECB.

Rapport van het Comité voor Bankentoezicht over recente ontwikkelingen op het gebied van securitisatie

Op 17 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de publicatie van een rapport over de recente ontwikkelingen in de Europese securitisatiemarkten, opgesteld door het voormalige Comité voor Bankentoezicht. Het rapport beschouwt deze ontwikkelingen in het licht van factoren die van invloed zijn op de vraag naar en het aanbod van gesecuritiseerde producten. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de sanctiebevoegdheden van de Beurs van Cyprus 

Op 14 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/2).

Advies van de ECB inzake de gewijzigde Sloveense bankwet

Op 26 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/3).

Advies van de ECB inzake closed-end beleggingsfondsen die niet-publieke beleggingscertificaten in Polen uitgeven

Op 27 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/4).

Advies van de ECB inzake de implementatie van beginselen voor de ontwikkeling van toezichtstructuren in België

Op 28 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/5).

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat

Op 28 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/6). Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake wijzigingen aan het nationale kader voor monetairbeleidstransacties ter verdere harmonisering met het Eurosysteem

Op 1 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/7).

Advies van de ECB inzake een aanbeveling voor een Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met het Vorstendom Monaco

Op 11 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/8). Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake wijzigingen van de Poolse Grondwet betreffende de aanneming van de euro

Op 14 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de voorzitter van de Tweede Kamer van het Poolse parlement, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/9).

Advies van de ECB inzake de deelname van Italië aan programma's van het International Monetair Fonds als antwoord op de financiële crisis

Op 14 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/10).

Advies van de ECB inzake de opname van Poolse kredietverenigingen in het steunprogramma van de overheid aangaande financiële instellingen

Op 16 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/11).

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beleggerscompensatiestelsels

Op 16 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/12). Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake de hervorming van het economisch bestuur in de Europese Unie

Op 16 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/13). Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Bijdrage van het Eurosysteem aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de Wet op de interne markt

Op 10 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Commissie over het document “Towards a Single Market Act”, dat een lijst met voorstellen bevat voor het opnieuw lanceren van de Interne Markt en dat tot doel heeft deze uiterlijk 2012 volledig te implementeren. Het antwoord van het Eurosysteem is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitterschap van het Comité voor Financiële Stabiliteit (FSC)

Op 3 februari heeft de Raad van Bestuur de heer Mauro Grande, Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Financiële Stabiliteit van de ECB, benoemd tot Voorzitter van het FSC.

Het nieuwe kantoorgebouw van de ECB

Overeenkomst over de uitvoering van structurele werken

Op 8 februari 2011 heeft de Europese Centrale Bank een persbericht uitgebracht over haar overeenkomst met Baresel GmbH, op basis waarvan het bedrijf de structurele werken voor de nieuwe dubbele kantoortoren tot aan de begane grond zal afronden.

Contactpersonen voor de media