Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. vasario mėn.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET2-Securities pažangos ataskaita

2011 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba svarstė TARGET2-Securities (T2S) programos įgyvendinimo pažangą. Daugiau informacijos bus paskelbta vėliau ECB interneto svetainės skyriuje „T2S“.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Eurosistemos indėlis į Europos Komisijos viešą konsultaciją dėl kredito reitingo agentūrų

2011 m. vasario 11 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą į Komisijos viešos konsultacijos klausimą dėl kredito reitingo agentūrų ir galimų iniciatyvų ES lygiu ateityje, siekiant sustiprinti jų veiklos reguliavimo sistemą. Atsakymas skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos indėlis į Europos Komisijos viešą konsultaciją dėl „Finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID) peržiūrėjimo“

2011 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą į Komisijos viešos konsultacijos klausimą dėl MiFID peržiūrėjimo. Atsakymas skelbiamas ECB interneto svetainėje.

BPK ataskaita dėl naujausių pokyčių pakeitimo vertybiniais popieriais srityje

2011 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba pritarė ataskaitos dėl naujausių pokyčių Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkose, kurią parengė buvęs Bankų priežiūros komitetas. Ataskaitoje šie pokyčiai aptariami atsižvelgiant į veiksnius, darančius poveikį į vertybinius popierius pakeistų produktų paklausai ir pasiūlai. Ataskaita netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Kipro vertybinių popierių biržos įgaliojimų skirti sankcijas

2011 m. sausio 14 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Kipro finansų ministerijos prašymu (CON/2011/2).

ECB nuomonė dėl Slovėnijos bankų įstatymo pakeitimų

2011 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos nacionalinės asamblėjos prašymu (CON/2011/3).

ECB nuomonė dėl uždarųjų investicinių fondų, kurie Lenkijoje leidžia viešai neplatinamus investavimo sertifikatus

2011 m. sausio 27 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministro prašymu (CON/2011/4).

ECB nuomonė dėl finansinių priežiūros struktūrų plėtros principų įgyvendinimo Belgijoje

2011 m. sausio 28 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/5).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros

2011 m. sausio 28 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/6). Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl Lietuvos nacionalinių pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis

2011 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lietuvos banko prašymu (CON/2011/7).

ECB nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Monako Kunigaikštyste persvarstymo tvarkos

2011 m. vasario 11 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/8). Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl Lenkijos Konstitucijos pakeitimų dėl euro įvedimo

2011 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos Seimo maršalkos prašymu (CON/2011/9).

ECB nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę

2011 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Italijos ekonomikos reikalų ir finansų ministerijos prašymu (CON/2011/10).

ECB nuomonė dėl Lenkijos kredito unijų įtraukimo į valstybės iždo paramą finansinėms institucijoms

2011 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministro prašymu (CON/2011/11).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų

2011 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/12). Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl ekonomikos valdymo reformos Europos Sąjungoje

2011 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/13). Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Eurosistemos indėlis į Europos Komisijos viešą konsultaciją dėl Bendrosios rinkos akto

2011 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą į Europos Komisijos viešos konsultacijos klausimą dėl komunikato „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“, kuriame pateikiamas pasiūlymų sąrašas dėl Bendrosios rinkos kūrimo iš naujo; juos įgyvendinti numatoma iki 2012 m. Eurosistemos atsakymas skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Bendrasis valdymas

Finansinio stabilumo komiteto (FSK) pirmininkas

2011 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Finansinio stabilumo generalinio direktorato generalinį direktorių Mauro Grande FSK pirmininku.

Naujųjų ECB patalpų projektas

Konstrukcinių darbų vykdymo sutartis

2011 m. vasario 8 d. Europos Centrinis Bankas paskelbė pranešimą spaudai dėl savo sutarties su Baresel GmbH, pagal kurią bendrovė užbaigs naujo dviejų dalių biurų bokšto konstrukcinius darbus iki pirmojo aukšto.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai