Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada februāris

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET2 vērtspapīriem progresa ziņojums

2011. gada 17. februārī Padome izskatīja TARGET2 Vērtspapīriem programmas (T2S) izpildes gaitu. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB interneta lapas T2S sadaļā.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Eurosistēmas viedoklis attiecībā uz Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par kredītreitingu aģentūrām

2011. gada 11. februārī Padome apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par kredītreitingu aģentūrām un iespējamām iniciatīvām ES līmenī nākotnē ar mērķi stiprināt ar to darbībām saistīto regulatīvo bāzi. Atbilde pieejama ECB interneta lapā.

Eurosistēmas viedoklis attiecībā uz Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par "Finanšu instrumentu tirgus direktīvas pārskatīšanu"

2011. gada 17. februārī Padome apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par Finanšu instrumentu tirgus direktīvas pārskatīšanu. Atbilde pieejama ECB interneta lapā.

Banku uzraudzības komitejas ziņojums par jaunākajām norisēm vērtspapīrošanas jomā

2011. gada 17. februārī Padome apstiprināja ziņojuma publicēšanu par jaunākajām norisēm Eiropas vērtspapīrošanas tirgos, ko sagatavoja bijusī Banku uzraudzības komiteja. Šajā ziņojumā šīs norises aplūkotas, ņemot vērā faktorus, kas ietekmē vērtspapīroto produktu pieprasījumu un piedāvājumu. Ziņojums drīzumā tiks publicēts ECB interneta lapā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Kipras Biržas pilnvarām noteikt sankcijas

2011. gada 14. janvārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/2).

ECB atzinums par grozījumiem Slovēnijas Likumā par banku darbību

2011. gada 26. janvārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma (CON/2011/3).

ECB atzinums par slēgtiem ieguldījumu fondiem, kas emitē ieguldījumu sertifikātus, ko nelaiž publiskā apgrozībā Polijā

2011. gada 27. janvārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas finanšu ministra lūguma (CON/2011/4).

ECB atzinums par Beļģijas finanšu uzraudzības struktūru attīstības principu īstenošanu

2011. gada 28. janvārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/5).

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību

2011. gada 28. janvārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/6). Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

ECB atzinums par grozījumiem Lietuvas nacionālajā monetārās politikas operāciju regulējumā, lai to saskaņotu ar Eurosistēmas regulējumu

2011. gada 1. februārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Lietuvos bankas lūguma (CON/2011/7).

ECB atzinums par ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību atkārtotām sarunām par Monetāro nolīgumu ar Monako Firstisti

ECB atzinums par grozījumiem Polijas konstitūcijā saistībā ar euro ieviešanu

2011. gada 14. februārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas Senāta maršala lūguma (CON/2011/9).

ECB atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās, reaģējot uz finanšu krīzi

2011. gada 14. februārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/10).

ECB atzinums par Polijas krājaizdevu sabiedrību iekļaušanu Valsts Kases atbalsta programmā finanšu iestādēm

2011. gada 16. februārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas finanšu ministra lūguma (CON/2011/11).

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta versija) un par priekšlikumu direktīvai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensāciju sistēmām

2011. gada 16. februārī Padome pieņēma šo atzinumu (CON/2011/12) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

ECB atzinums par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības reformu

2011. gada 16. februārī Padome pieņēma šo atzinumu (CON/2011/13) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Eurosistēmas viedoklis par Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par Vienotā tirgus aktu

2011. gada 10. februārī Padome apstiprināja Eurosistēmas atbildi attiecībā uz Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par paziņojumu "Ceļā uz aktu par vienoto tirgu", kurā ietverts ierosinājumu saraksts vienotā tirgus darbības atsākšanai ar mērķi tos pilnībā īstenot līdz 2012. gadam. Eurosistēmas atbilde pieejama ECB interneta lapā.

Korporatīvā vadība

Finanšu stabilitātes komitejas (FSK) priekšsēdētājs

2011. gada 3. februārī Padome iecēla ECB Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Mauro Grandi (Mauro Grande) par FSK priekšsēdētāju.

ECB jauno telpu projekts

Vienošanās par būvkonstrukciju izbūves veikšanu

2011. gada 8. februārī Eiropas Centrālā banka nāca klajā ar paziņojumu presei par panākto vienošanos ar Baresel GmbH, saskaņā ar kuru šis uzņēmums pabeigs jaunā dubultā biroju torņa būvkonstrukciju izbūves darbus līdz pirmajam stāvam.

Kontaktinformācija presei