Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

12. travnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 711 176 6
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 505 521 −626
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 231 442 −37
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 079 −590
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 852 802
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 634 886
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 634 886
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 151 710 −813
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 382 −813
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 150 328 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 21 730 −1 253
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 795 585 6 246
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 582 783 3 374
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 212 802 2 872
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 840 0
9 Ostala imovina 358 620 6 071
Ukupno imovina 6 596 669 11 319
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 546 371 −1 459
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 416 739 24 747
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 185 531 23 832
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 231 206 915
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 31 310 −2 031
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 205 281 −13 773
  5.1 Opća država 126 990 −13 757
  5.2 Ostale obveze 78 291 −16
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 183 692 2 836
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 16 586 414
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 669 517
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 669 517
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 544 0
10 Ostale obveze 208 424 69
11 Računi revalorizacije 702 941 0
12 Kapital i pričuve 101 113 0
Ukupno obveze 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024