Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

12 aprilie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 176 6
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 505 521 −626
  2.1 Creanțe asupra FMI 231 442 −37
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 079 −590
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 852 802
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 634 886
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 634 886
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 151 710 −813
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 382 −813
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 150 328 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 21 730 −1 253
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 795 585 6 246
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 582 783 3 374
  7.2 Alte titluri de valoare 212 802 2 872
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 358 620 6 071
Total active 6 596 669 11 319
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 546 371 −1 459
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 416 739 24 747
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 185 531 23 832
  2.2 Facilitatea de depozit 3 231 206 915
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 31 310 −2 031
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 205 281 −13 773
  5.1 Administrație publică 126 990 −13 757
  5.2 Alte pasive 78 291 −16
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 183 692 2 836
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 16 586 414
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 669 517
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 669 517
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 208 424 69
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 101 113 0
Total pasive 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024