Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 04 12
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 711 176 6
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 505 521 −626
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 231 442 −37
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 079 −590
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 852 802
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 634 886
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 634 886
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 151 710 −813
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 382 −813
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 328 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 21 730 −1 253
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 795 585 6 246
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 582 783 3 374
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 212 802 2 872
8 Valdžios skola eurais 20 840 0
9 Kitas turtas 358 620 6 071
Visas turtas 6 596 669 11 319
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 546 371 −1 459
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 416 739 24 747
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 185 531 23 832
  2.2 Indėlių galimybė 3 231 206 915
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 310 −2 031
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 205 281 −13 773
  5.1 Valdžiai 126 990 −13 757
  5.2 Kiti įsipareigojimai 78 291 −16
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 183 692 2 836
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 586 414
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 669 517
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 669 517
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 544 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 424 69
11 Perkainojimo sąskaitos 702 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 101 113 0
Visi įsipareigojimai 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024