Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

12.4.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 176 6
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 505 521 −626
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 231 442 −37
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 079 −590
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 852 802
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 634 886
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 634 886
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 151 710 −813
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 382 −813
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 328 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 21 730 −1 253
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 795 585 6 246
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 582 783 3 374
  7.2 Muut arvopaperit 212 802 2 872
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 358 620 6 071
Vastaavaa yhteensä 6 596 669 11 319
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 546 371 −1 459
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 416 739 24 747
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 185 531 23 832
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 231 206 915
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 31 310 −2 031
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 205 281 −13 773
  5.1 Julkisyhteisöt 126 990 −13 757
  5.2 Muut 78 291 −16
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 183 692 2 836
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 16 586 414
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 669 517
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 669 517
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 208 424 69
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 101 113 0
Vastattavaa yhteensä 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024