Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

12. apríla 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 176 6
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 505 521 −626
  2.1 Pohľadávky voči MMF 231 442 −37
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 079 −590
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 852 802
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 634 886
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 634 886
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 151 710 −813
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 382 −813
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 150 328 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 21 730 −1 253
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 795 585 6 246
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 582 783 3 374
  7.2 Ostatné cenné papiere 212 802 2 872
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 358 620 6 071
Aktíva spolu 6 596 669 11 319
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 546 371 −1 459
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 416 739 24 747
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 185 531 23 832
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 231 206 915
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 310 −2 031
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 205 281 −13 773
  5.1 Verejná správa 126 990 −13 757
  5.2 Ostatné záväzky 78 291 −16
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 183 692 2 836
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 586 414
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 669 517
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 669 517
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 208 424 69
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 101 113 0
Pasíva spolu 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024