Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

12. dubna 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 176 6
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 505 521 −626
  2.1 Pohledávky za MMF 231 442 −37
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 079 −590
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 852 802
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 634 886
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 634 886
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 151 710 −813
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 382 −813
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 328 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 21 730 −1 253
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 795 585 6 246
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 582 783 3 374
  7.2 Ostatní cenné papíry 212 802 2 872
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 358 620 6 071
Aktiva celkem 6 596 669 11 319
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 546 371 −1 459
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 416 739 24 747
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 185 531 23 832
  2.2 Vkladová facilita 3 231 206 915
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 31 310 −2 031
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 205 281 −13 773
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 126 990 −13 757
  5.2 Ostatní závazky 78 291 −16
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 183 692 2 836
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 16 586 414
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 669 517
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 669 517
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 208 424 69
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 101 113 0
Pasiva celkem 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024