Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

12. april 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.176 6
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 505.521 −626
  2.1 Terjatve do MDS 231.442 −37
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.079 −590
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.852 802
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.634 886
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.634 886
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 151.710 −813
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.382 −813
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.328 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 21.730 −1.253
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.795.585 6.246
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.582.783 3.374
  7.2 Drugi vrednostni papirji 212.802 2.872
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 358.620 6.071
Skupaj sredstva 6.596.669 11.319
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.546.371 −1.459
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.416.739 24.747
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 185.531 23.832
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.231.206 915
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.310 −2.031
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 205.281 −13.773
  5.1 Sektor država 126.990 −13.757
  5.2 Druge obveznosti 78.291 −16
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 183.692 2.836
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 16.586 414
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.669 517
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.669 517
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 208.424 69
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 101.113 0
Skupaj obveznosti 6.596.669 11.319
Annexes
16 April 2024